Eugenies världsomsegling (1851 - 1853) [sv]

Other languages: Eugenies världsomsegling (swedish)

Expeditions and explorations (The National Museums of World Culture)

Description
Denna resa var den första världsomsegling som någonsin gjorts med ett svenskt örlogsfartyg, den första svenska världsomseglingen torde genomförts av den lilla brigantinen Mary Ann under befäl av kapten Nils Werngren som utförde en oplanerad världsomsegling åren 1839-41 [sv]
Event type
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
08/03/2018 08:13:20
08/06/2024 01:28:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/864d8e3e-839b-498a-9c0c-8d455acf2b45 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eugenies världsomsegling
Swedish

Description
Denna resa var den första världsomsegling som någonsin gjorts med ett svenskt örlogsfartyg, den första svenska världsomseglingen torde genomförts av den lilla brigantinen Mary Ann under befäl av kapten Nils Werngren som utförde en oplanerad världsomsegling åren 1839-41
Swedish

Wikipedia

Timespan
1851 - 1853

-Earliest time
1851
-Latest time
1853
Event type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Text

Denna resa var den första världsomsegling som någonsin gjorts med ett svenskt örlogsfartyg, den första svenska världsomseglingen torde genomförts av den lilla brigantinen Mary Ann under befäl av kapten Nils Werngren som utförde en oplanerad världsomsegling åren 1839-41
Färdväg
1.Sverige
2.Portsmouth, England
3.Funchal, Madeira, Portugal
4.Rio de Janeiro, Brasilien
5.Montevideo, Uruguay
6.Buenos Aires, Argentina
7.Colonia, Uruguay
8.Port Famine, Magellans sund, Argentina
9.Valparaíso, Chile
10.Callao, Peru
11.Puná, Peru
12.Panama
13.Galapagosöarna, Equador
14.Honolulu, Hawaii, USA
15.San Francisco, USA
16.Honolulu, Hawaii, USA
17.Tahiti, Franska Polynesien
18.Sydney, Australien
19.Pouynypet (Karolinerna)
20.Guam
21.Hongkong
22.Kanton, Kina
23.Manilla, Filippinerna
24.Singapore
25.Batavia, Indonesien
26.Kokosöarna, Australien
27.Mauritius
28.Kapstaden, Sydafrika
29.Sankta Helena, Storbritannien
30.Plymouth, England
31.Cherbourg, Frankrike
32.Sverige
(wikipedia, 2013-10-29)
Under befäl av kommendörkapten K. A. Virgin, lämnade fregatten Sverige 30 sept. 1851 och återkom 24 juni 1853. Huvudsyftet var att bereda handelsförmåner i avlägsna länder. Några av de platser som besöktes var Portsmouth, Madeira, Rio de Janeiro, Río de la Plata, varifrån vägen togs genom Magellans sund till Valparaiso, Callao, Panama, Galapagos-öarna, Honolulu, San Francisco, Tahiti, Sydney, Hongkong, Manila, Singapor, Batavia. Mauritius, Kapstaden, Plymouth och Cherbourg. De under världsomseglingen gjorda vetenskaplig iakttagelserna utgavs av Vetenskapsakademien i 11 h. 1857 -61 (botanik, zoologi, hydrografi och meteorologi, bearb. af N. J. Andersson, J. G. H. Kinberg, K. H. Boheman, K. Skogman, K. J. Johansson m. fl.). Färden skildrades populärt i arbeten af N. J. Andersson (1853-54; öfv. på tyska, norska och holl.) och K. Skogman (1854-55; öfv. på tyska, 2 uppl.). Eugenie ändrades till korvett 1876-77 och blev bestyckad med 17 kanoner. Användes under en följd av år som övningsfartyg för Stockholms exercisskolas manskap. 1900 omändrades Eugenie till kasernfartyg. (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 7. Egyptologi - Feinschmecker / 1043-1044, karta från Skogman, 2:a delen)

Swedish

Happened at
, , Uruguay, Kina, Ecuador, Chile, Peru, Brasilien, Filippinerna, Indien [sv]

-Place (text)
Uruguay, Kina, Ecuador, Chile, Peru, Brasilien, Filippinerna, Indien
Swedish
Reference
Skogman, Carl (1854-1855). Fregatten Eugenies resa omkring jorden
Swedish

Carlotta-SMVK
2248650

-Id
2248650
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021217431357
-Id
021217431357
-System
DigitaltMuseum