2429 SVINGEN (Brevhus) [no]

2429 SVINGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/863a2802-a42e-402a-bfa8-dea9241df61d | RDF/XML | JSON-LD
Name
2429 SVINGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
SVINGEN
Norwegian bokmål

Establishment
01/04/1891 Trysil (Kommune) [no], ,

-Time
01/04/1891
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/01/1998

-Time
31/01/1998
Code
2429
Type
Norwegian bokmål

History

SVINGEN brevhus, i Trysil herred, Hedemarken amt, under Hamar postkontor, på skyss-stasjonen Svingen, i ruten Elverum -- Trysil, ble opprettet den 1.4.1891.

Brevhuset ble fra 1.7.1891 lagt under Elverum postkontor.

Brevhuset ble antakelig fra ca 1899 flyttet og fikk da navnet KIRKEBY (september 1899).

Brevhuset KIRKEBY ble lagt ned fra 1.4.1905 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Tørberget.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 13.

Brevhusstyrere:
Stasj.holder Henning Svingen 1.4.1891.
M. Kirkeby fra september 1899.
Hanna Tangen 15.5.1904.
Olaf Bakken 15.12.1904 (f. 1876).

TØRBERGET poståpneri, i Trysil herred, Hedemarken amt, under Elverum postkontor, i ruten Elverum -- Trysil, ble underholdt fra 1.4.1905 i stedet for det tidligere brevhuset Kirkeby. Sirk. 12, 24.3.1905.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2417 TØRBERGET ble lagt ned fra 1.2.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 32, 17.12.1997, og Sirk. 34, 29.12.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk TØRBERGET nytt postnr 2429.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2417 / 2429)
Poståpnere/styrere:
Olaf Bakken 1.4.1905 (f. 1876).
Ove Bakken kst. 1.10.1928 (f. 1902).
Alf Bakken 1.11.1963.
Poståpner Haldis Kristine Brenna 1.4.1969 (f. 1910).
Edel Ingebjørg Marie Hansen vikar fra 1.9.1970 (f. 1915).
Budasp. Paul Ivar Lunde 1.4.1971 (f. 1933).
Solveig Kjærnet kst. 1.1.1972 (f. 1936).
Poststyrer Grethe Romsaas 1.2.1995.

Årlig poståpnerlønn var i 1905 kr 120,-, i 1907 kr 220,-, i 1908 kr 250,-, i 1911 kr 300,-, i 1912 kr 350,-, i 1913 kr 400,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1891 31/01/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1891 31/01/1998
--Earliest time
01/04/1891
--Latest time
31/01/1998
DigitaltMuseum
021166440754

-Id
021166440754
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål