Dataset - redaktion och arbete [sv]

Ett dataset har en mer eller mindre formell redaktion som administrerar och förvaltar datasetet och dess innehåll. Redaktionen består av användare som har en roll med behörighet i datasetet. När det gäller vem som ska göra vad i en redaktion för ett dataset så var den ursprungliga modellen tänkt så här:

Roller och behörighetsnivåer

Inloggade användare

Inloggade användare hittar problem och lägger förslag till korrigeringar av innehåll i poster och föreslår nya poster efter bästa förmåga.

Granskare

Granskare av datasetet gör som inloggade användare men är hårdare knutna till och mer insatta i datasetet och bör veta vilka regler och kvalitetskrav som gäller i datasetet:

  • De ser allt arbetsmaterial och kan därför hjälpa till att fylla på med information i fälten och leta efter fel.
  • Allt en granskare gör i posterna blir förslag som någon - en redaktör eller administratör - ska ta hand om.

Redaktörer

Redaktörer i datasetet är tänkta att vara de stora motorerna i informationsflödet i datasetet:

  • De ska ta hand om förslag från användare och granskare och löpande godkänna eller avslå dessa.
  • Redaktörerna arbetar fram nya poster och korrigerar löpande fel som upptäcks.
  • En redaktör har alla rättigheter att ändra och redigera i posterna (både i publicerade och arbetsmaterial) och behöver därför vara helt insatta i datasetets kvalitetskrav och regelverk och helt betrodda att ta eget ansvar för innehållet.
  • Redaktörer ska godkänna nya posterna och förslag till nya poster efter att ha kollat att de uppfyller kvalitetskrav och regler.

Administratörer

Administratörer agerar med delegerat ansvar från organisationen/museet som förvaltar datasetet. I datasetet har de egentligen "bara" tre huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Tillsammans med förvaltande organisation sätta regler och kvalitetskrav för datasetets innehåll och förvaltning.
  • Publicera poster (eller arkivera publicerade poster som inte längre är rekommenderade att använda) som godkänts av redaktörer.
  • Styra och dela ut rättigheter till andra administratörer, redaktörer och granskare i datasetet. De delegerar med andra ord ansvar för innehållet i datasetet vidare ner till redaktörerna.[sv]