Mål og vekt (804) [no]

Mål og vekt (norwegian bokmål), Mått, mål och vikt (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...målemetoder (f.eks. sammenlikning med kroppsdeler, bruk av måleredskaper, bruk av veie- og målemaskiner); hevdvundne og standardiserte enheter (f.eks. lengde, flatemål, volum, vekt, varme, vinkel, elektrisk energi); kompliserte måleteknikker (f.eks. landmåling, kartlegging); statlig kontoll av mål og vekt (f.eks justervesen); etc. MERK: Findelt etter sv.outline 1993. Se også: Arkitekttegning 341. Måle- og veiemaskiner 405. Måleredskaper 413. Penger 436. Kyst-, geodetisk og geologisk kartle... ...målemetoder (f.eks. sammenlikning med kroppsdeler, bruk av måleredskaper, bruk av veie- og målemaskiner); hevdvundne og standardiserte enheter (f.eks. lengde, flatemål, volum, vekt, varme, vinkel, elektrisk energi); kompliserte måleteknikker (f.eks. landmåling, kartlegging); statlig kontoll av mål og vekt (f.eks justervesen); etc. MERK: Findelt etter sv.outline 1993. Se også: Arkitekttegning 341. Måle- og veiemaskiner 405. Måleredskaper 413. Penger 436. Kyst-, geodetisk og geologisk kartlegging 654. Begrepet rom 822. [no]
Broader concept
Last changed
28/04/2015 16:29:11
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/86005ab4-40c7-477e-86df-cb030a7ba13d | RDF/XML | JSON-LD
Label
Mål og vekt
Norwegian bokmål

Mått, mål och vikt
Swedish

Description
...målemetoder (f.eks. sammenlikning med kroppsdeler, bruk av måleredskaper, bruk av veie- og målemaskiner); hevdvundne og standardiserte enheter (f.eks. lengde, flatemål, volum, vekt, varme, vinkel, elektrisk energi); kompliserte måleteknikker (f.eks. landmåling, kartlegging); statlig kontoll av mål og vekt (f.eks justervesen); etc. MERK: Findelt etter sv.outline 1993. Se også: Arkitekttegning 341. Måle- og veiemaskiner 405. Måleredskaper 413. Penger 436. Kyst-, geodetisk og geologisk kartlegging 654. Begrepet rom 822.
Norwegian bokmål

Mätmetoder (ex. jämförelse med kroppsdelar, stegning, bruk av mätredskap, bruk av vägande och mätande maskiner); Vanliga och standardiserade måttenheter (ex. längd-, yt-, volym-, vikt-, värme-, vinkel-, elenergi-); Komplicerad mätningsteknik (ex. lantmäteri); Myndigheternas justering av vikter och mätredskap;
Swedish

Code
804
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål