Windingstad, Gullik Thollefson (1871 - 1957) [no]

Windingstad, Gullik Thollefson (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:34
04/07/2020 03:14:34
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/85cd6844-f06a-43d4-a0b9-490299dd5ef4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Windingstad, Gullik Thollefson
Norwegian bokmål

First name
Gullik Thollefson
Norwegian bokmål

Last name
Windingstad
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1871

-Time
1871
Death
1957

-Time
1957
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født på Øvre Veningstad i Øystre Slidre, Valdres. Fra han var 25 år arbeidet han 7 år i avisen Samhold på Gjøvik. Her ga han i 1902 ut boken "Illustreret Reisehaandbog over Valdres og Land". Etter perioden i Samhold flyttet han tilbake til Volbu, Øystre Slidre, hvor han drev landhandel, var poståpner og styrer av telefonsentralen. I 1933 sto han som utgiver av heftet "Valdres i billeder", tildels illustrert med egne fotografier.

Virkested:
1904 ca: Valdres

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Fotografregister : oversyn over ein del av fotografene med tilknytning til Valdres (upublisert manuskript i Preus museum, 2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3055

-Id
3055
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009330

-Id
021036009330
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål