7563 MALVIG (Poståpneri) [no]

7563 MALVIG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/85ab7792-d993-4202-b72b-1ccb0f3a334c | RDF/XML | JSON-LD
Name
7563 MALVIG
Norwegian bokmål

Alternative name
MALVIG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1884
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
18/08/1996

-Time
18/08/1996
Code
7563
Type
Norwegian bokmål

History

MALVIG poståpneri, på jernbanestasjonen, i Malvig annex til Strinden prestegjeld, Strinde og Selbo fogderi, under Trondhjem postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.1.1884. Sirk. 26, 14.11.1883.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet MALVIK.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976..

Postkontoret 7563 MALVIK, i Sør-Trøndelag postområde, ble lagt ned fra 19.8.1996. Ny postadresse: enten 7560 VIKHAMAR, eller 7550 HOMMELVIK. Sør-Trøndelag postområde kan gi nærmere opplysninger om hvilken postadresse de tidligere postkundene under MALVIK får etter nedleggelsen.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt allerede i 1883.

(7563)
Poståpnere/styrere
Stasj.mester S. Børsting 1.1.1884.
Banevokter Sivert Tronstad kst. i 1891.
Stasj.mester N. Christie 6.2.1892.
Stasj.mester M. Moe 22.5.1906.
Stasj.mester O. Skjenneberg 16.12.1909.
Stasj.mester J. M. Dahl 1.6.1917 (f. 1863).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 5.9.1933.
Oline Forbord Haug midlertidig fra 28.7.1958, kst. 1.11.1958, fast 1.1.1960 (f.1912).
Postkass. Trond Stegavik 1.2.1980 (f. 1955).
Posteksp. Turid Stokke 1.8.1980 (f. 1958).
Poststyrer Øivin Johannes Eilertsen 1.9.1983 (f. 1940).

De første årlige poståpnerlønninger:

1884 1885 1887 1889 1897 1904 1908 1917
Kr 50 80 100 140 200 250 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1884 18/08/1996

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1884 18/08/1996
--Earliest time
01/01/1884
--Latest time
18/08/1996
DigitaltMuseum
021166443056

-Id
021166443056
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål