2430 JORDET I TRYSSIL (Poståpneri) [no]

2430 JORDET I TRYSSIL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
10/10/2016 08:04:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/859e831e-3838-4aa4-8e35-919140767179 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2430 JORDET I TRYSSIL
Norwegian bokmål

Alternative name
JORDET I TRYSSIL
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1899 Trysil (Kommune) [no], ,

-Time
01/07/1899
-Place reference
Trysil (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2430
Type
Norwegian bokmål

History

JORDET I TRYSSIL poståpneri, i Tryssil herred, Søndre Østerdalen fogderi, under Elverum postkontor, ble opprettet fra 1.7.1899 i postruten Heggeriset --Tryssil og med ukentlig landpostbud til/fra Tryssil, i stedet for det tidligere Jordet brevhus. Sirk. 28, 26.6.1899.

Navnet ble senere skrevet JORDET I TRYSIL.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Rena postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Navnet ble fra 1.1.1955 endret til bare JORDET. (Protokoll.)

Fra 1.3.1970 ble poståpneriet lagt under Elverum postkontor. Sirk. 6, 23.2.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupperble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert poststedet i 1899.

(2430)
Poståpnere/styrere:
Auden Simensen 1.7.1899.
Ida Enger 1.7.1902.
Auden Simensen 1.11.1903.
Sina Jordet 1.2.1906.
Johan Enger 1.4.1909.
Skyss-stasj.holder John Nordom 23.6.1916 (f. 1885).
Ingolf Enger kst. 1.1.1923.
Aslaug Enger (Jensen) 1.8.1925.
Ida Kristine Jensen (Sjøli) kst. 1.3.1962 (f. 1935).

Den første årlige poståpnerlønn:

1889 1904 1909 1912 1914 1917
Kr 100 150 200 400 450 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1899 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1899 ?
--Earliest time
01/07/1899
--Latest time
?
Related to
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166440755

-Id
021166440755
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål