great wheel

Other languages: skottrokk (norwegian bokmål), långrock (swedish), pitkärukki (finnish), langrok (danish), skotrokkur (icelandic), rouet (french), handrad (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Spinnrock med ett stort, lätt drivhjul, som sättes igång för hand. Rullen utdragen till en ten, fungerar som spindel. Genom att hålla spånadsmaterialet sträckt i tenens riktning ges det snodd. Genom att tråden föres vinkelrätt mot rullen, lindas den upp på denna. Jfr Spinnrock. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
14/06/2016 10:17:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8578e68e-a4ce-42ac-9aba-6db54ec49e3d | RDF/XML | JSON-LD
Label
great wheel
English

skottrokk
Norwegian bokmål

långrock
Swedish

pitkärukki
Finnish

langrok
Danish

skotrokkur
Icelandic

rouet
French

handrad
German

Alternative label
skotrok
Danish

Description
Spinnrock med ett stort, lätt drivhjul, som sättes igång för hand. Rullen utdragen till en ten, fungerar som spindel. Genom att hålla spånadsmaterialet sträckt i tenens riktning ges det snodd. Genom att tråden föres vinkelrätt mot rullen, lindas den upp på denna. Jfr Spinnrock.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

rok
Danish

Icelandic

French

German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish