Berch, Anders (1711 - 1774) [sv]

Berch, Anders (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Anders Berch var Sveriges första professor i ekonomi och sammanställde "Theatrum oeconomico-mechanicum", en provsamling som utgjorde studiematerial för studenter vid Uppsala universitet. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
20/11/2019 09:24:14
26/11/2022 05:11:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/84de9bfa-4799-4c41-806b-d3224e044b9e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berch, Anders
Swedish

First name
Anders
Swedish

Last name
Berch
Swedish

Title
Professor

-Title
Professor
Swedish
Description
Anders Berch var Sveriges första professor i ekonomi och sammanställde "Theatrum oeconomico-mechanicum", en provsamling som utgjorde studiematerial för studenter vid Uppsala universitet.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
04/03/1711

-Time
04/03/1711
Death
14/12/1774

-Time
14/12/1774
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Anders Berch (1711- 1774) föddes 1711 på Larsbo bruk i Söderbärke i Dalarna. Berch kom i tidiga år till Uppsala, där han disputerade 1731 på avhandlingen De felicitate patriae per oeconomia promovenda (Om fädernelandets lycka genom ekonomiens befrämjande) och blev Sveriges första professor i ekonomi år 1741. Han kom att betona bristen på läroböcker, eftersom man inte kan använda utländska sådana för att ge ett begrepp om Sveriges hushållning. Detta ledde till att han författade ”Inledning til Almänna Hushålningen” som trycktes 1747 och kom att användas som lärobok seklet ut. Avsaknaden av bra undervisningsmaterial och läroböcker gjorde att den praktiskt lagde professor Berch började samla in exempel från olika näringsgrenar och yrkesprocesser. Samlingen som finns bevarad på Nordiska museet kallas Theatrum oeconomico-mechanicum, och utgjorde studiematerial för studenter vid Uppsala universitet. Den består av en mängd prover av olika slag: sten-och träprover, bomull, ull och lin, te, fajans, tygprover, modeller av redskap och mycket mer. År 1770 erhöll Anders Berch tjänsten som räntmästare på universitet i Uppsala och tog därvid avsked från sin professur. Han avled i Uppsala 1774. /Ulrika Sundberg Källor: Nordiska museet - 1700-tals textil : Anders Berchs samling i Nordiska museet = 18th century textiles : the Anders Berch Collection at the Nordiska museet / redigerad av/edited by Elisabet Stavenow-Hidemark. - 1990. http://www.nordiskamuseet.se/blogg/manadens-foremal/kalmink-till-allmogens-finklader-januari-2014

Swedish

Primus Nordiska museet
7634

-Id
7634
-System
Primus Nordiska museet
DigitaltMuseum
021036011720
-Id
021036011720
-System
DigitaltMuseum