2015 SKIDSMOE PRESTEGAARD (Postgård) [no]

2015 SKIDSMOE PRESTEGAARD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/84d186c8-55c2-4c4d-b195-d8466ef9a1ad | RDF/XML | JSON-LD
Name
2015 SKIDSMOE PRESTEGAARD
Norwegian bokmål

Alternative name
SKIDSMOE PRESTEGAARD
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
?
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål

Termination
30.06.1997

-Time
30.06.1997
Code
2015
Type
Norwegian bokmål

History

SKIDSMOE PRESTEGAARD er i en "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" benevnt "postgård" og lå som det første poststed i ruten fra Christiania mot Trondhjem. Det finnes imidlertid ikke bekreftelse på når stedet ble opprettet som offentlig poståpneri.

I Postmuseets tidligste fortegnelse 1808 over poststeder som skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok), er navnet skrevet SKYTSMOE. I portokart 1816 er navnet SKYTSMO og i 1833 SKYDSMOE.

Fra 1.10.1837 ble poståpneriet flyttet fra gården Nordvollen til Kragerud. (Skriv av 19.9.1837), og fra poststedsfortegnelsen 1848 er navnet SKEDSMO poståpneri, i samme prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postkontor.

Fra 1.4.1865 ble poståpneriet flyttet til gården Leersund nær jernbanestasjonen med samme navn.

Navnet ble fra 1.7.1902 endret til LEIRSUND. Sirk. 26, 26.6.1902.

Ble fra 1.7.1920 lagt under Lillestrøm postdistrikt. Sirk. 31, 19.6.1920.

Fra 1.4.1924 tilbakeført under Kristiania postdistrikt. Sirk. 8, 31.3.1924.

Fra 1.7.1953 overført fra Oslo tilbake til Lillestrøm postdistrikt. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrenser ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2045 LEIRSUND ble lagt ned fra 1.7.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 16, 30.6.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk LEIRSUND nytt postnr 2015.

Poststedet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 263, men fikk fra den 6.1.1859 tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2045 / 2015)
Poståpnere/styrere:
Den først kjente poståpner sees i en timeseddel fra 1834, som er attestert av H. Nordvolden.
Johannes Nilsen Skrimstad 10.3.1851.
Frk. Sophie Heiss 1.4.1865.
Frk. Elise Theodora Heiss 1881 (f. 1834).
Stasj.mester Martin Pedersen 30.6.1905.
Stasj.mester Alex Halvorsen 1.8.1907.
Hans R. Feden senere i 1907.
Kontorist O. Christoffersen midlertidig fra oktober 1909.
Stasj.mester M. Eriksen 30.11.1909.
Stasj.mester Carl H. Pedersen 13.1.1916.
Stasj.mester Bernt G. Larsen 22.1.1917 (f. 1872).
Byggmester M. Jacobsen 20.10.1919.
Alma Andersen 1.7.1938 (f. 1899). Under sykdom i 1944, 1945 og i 1947 styrt av landpostbud Reidar Nilsen. Under et halvt års tjenestefri 1.11.1951 styrt av Else Margrethe Moen (f. 1921).
Else Margrethe Moen midlertidig fra 1.5.1952, fast 1.1.1953 (f. 1921).
Poststyrer Hanne Bækken 1.9.1989.
Poststyrer Gerd Iselvmo 24.9.1990 (f. 1935).

Den først kjente årlige poståpnerlønnen var i 1851 40 Spd., i 1869 60 Spd. og i 1892 340 kr.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed ? 30.06.1997

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
? 30.06.1997

--Earliest time
?
--Latest time
30.06.1997
Alternative id
DigitaltMuseum: 021166440618

-Id
021166440618
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål