Amos Rex (Museum) [sv]

Amos Rex (swedish), Amos Rex (german)

Organizations VIAF

Description
Amos Rex är ett finländskt konstmuseum med anknytning till Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors i Finland. [sv]
Type
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
https://www.oclc.org/
Last changed
18/08/2021 08:46:51
02/12/2023 04:33:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/84c8cbf8-547c-47c6-8006-b321ee03d56c | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Amos Rex
Swedish

Amos Rex
German

Description
Amos Rex är ett finländskt konstmuseum med anknytning till Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors i Finland.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Focus
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

History

Amos Rex är ett finländskt konstmuseum med anknytning till Amos Andersons konstmuseum i Helsingfors i Finland.
Museet uppfördes av Konstsamfundet mellan 2016 och 2018. En renovering av Glaspalatset och en utbyggnad av detta med underjordiska utställningslokaler på 2 000 kvadratmeter under det bakomliggande Glaspalatstorget påbörjades i januari 2016. Museet invigdes i augusti 2018.

Swedish

Coordinates
60.16833, 24.93722, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.16833
-Longitude (Easting)
24.93722
Editorial note
Imported from VIAF 18/08/2021 08:13:00
English

Importert fra VIAF 18.08.2021 08:13:00
Norwegian bokmål

Importerad från VIAF 2021-08-18 08:13:00
Swedish