S 32C Saab 32 Lansen [sv]

S 32C Saab 32 Lansen (swedish)

Militära flygplansbeteckningar (Flygvapenmuseum) [sv]

Description
S 32C var spaningsversionen av Lansen som var ett tvåsitsigt, enmotorigt, pilvingat jetflygplan med allväderskapacitet. S 32C var obeväpnat och utrustat med sex olika kameror. På balkar under vingarna kunde S 32C bära tolv lysbomber för spaning nattetid. Flygplanet hade också en spaningsradar anpassad för havsövervakning. [sv]
Dataset owner
Flygvapenmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
11/03/2020 18:57:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/84543726-45e3-4a88-a7c2-ec32456da1b5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
S 32C Saab 32 Lansen
Swedish

Alternative name
Lansen
Swedish

Saab 32
Swedish

Description
S 32C var spaningsversionen av Lansen som var ett tvåsitsigt, enmotorigt, pilvingat jetflygplan med allväderskapacitet. S 32C var obeväpnat och utrustat med sex olika kameror. På balkar under vingarna kunde S 32C bära tolv lysbomber för spaning nattetid. Flygplanet hade också en spaningsradar anpassad för havsövervakning.
Swedish

Type
Function
Type code
S 32C
Service period
1958 1979

-Timespan
1958 1979
--Earliest time
1958
--Latest time
1979
Reference
Svenska Vingar 1 (2005) s 127
Swedish