Subdivision of land Place holder

Seksjonering (norwegian bokmål), Seksjonering (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:50
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/seksjonering
Label
Subdivision of land
English

Seksjonering
Norwegian bokmål

Seksjonering
Norwegian nynorsk

Not used label
Eierseksjonering
Norwegian bokmål

Reseksjonering
Norwegian nynorsk

Eigarseksjonering
Norwegian nynorsk

Reseksjonering
Norwegian bokmål

Broader concept
     Property
English

Note
Seksjonering blir brukt når en eiendom består av flere selvstendige enheter som skal selges og pantsettes hver for seg, og der det ikke er naturlig å dele eiendommen på vanlig måte ved en delingsforretning.
Norwegian bokmål

Seksjonering vert nytta der ein eigedom består av fleire sjølvstendige einingar som skal seljast og pantsetjast kvar for seg, og der det ikkje er naturlig å dele eigedommen på vanlig måte ved ei delingsforretning.
Norwegian nynorsk