Bardach, Gustaf Herman (1865 - 1936) [sv]

Bardach, Gustaf Herman (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/12/2021 09:10:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/83e26bb2-dfa3-4aba-a4e4-92572923cc38 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bardach, Gustaf Herman
Swedish

First name
Gustaf Herman
Swedish

Last name
Bardach
Swedish

Alternative name
Bardage från 1906, Gustav Herman
Swedish

Birth
09/11/1865 , , Stockholms stad, Stockholms län [sv]

-Time
09/11/1865
-Place reference
, , Stockholms stad, Stockholms län [sv]
--Place (text)
Stockholms stad, Stockholms län
Swedish
Death
06/02/1936 , , Kristianstads kommun 1863-1951, Skåne län [sv]

-Time
06/02/1936
-Place reference
, , Kristianstads kommun 1863-1951, Skåne län [sv]
--Place (text)
Kristianstads kommun 1863-1951, Skåne län
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Den 11 september 1895 meddelade Herman Bardach med fru och dotter utflyttning från Stockholm. Bardach anmälde i samband med sonens födelse den 25 oktober samma år inflyttning till Hedvigs församling i Norrköping.

Förutom fotograf kunde Herman Bardach även titulera sig som ingenjör. Under perioden februari och mars 1897 förekom det i Norrköpings Tidning dagligen annonser om kinematografföreställningar i 'Gamla Folkets hus'. Det var av allt att döma Herman Bardach som förestod dessa visningar.

Biografverksamheten tog han och hans fru sedermera under våren också med sig på en resa till bl.a. Viborg i Finland. Resan ska senare samma år ha fortsatt österut till Ryssland. Parets flytt från Norrköping är daterad 1897-07-14

Herman Bardach reste runt i Sverige mellan åren 1920 och 1933 och fotograferade personal vid t.ex. ämbetsverk och verkstadsindustrier. Sannolikt har han vid några tillfällen under dessa år även vistats i Norrköping.

I en korrespondens med kommunfullmäktige 1931 gavs Herman Bardach tillstånd att fotografera personalgrupper vid Norrköpings kommunala verk under förutsättning att arbetet inte stördes nämnvärt. Tvunget var även att vederbörande cheftjänstemans tillstånd för varje fall erhållits. Gustaf Herman Bardage donerade en komplett upplaga av arbetet till Norrköpings stad. Oklart var eller om bilderna finns.

Fadern som också var fotograf var Herman Wolf Bardach, född i Ryssland 1831 och död i Stockholm 1906.

Swedish

Occupation
Photographer , , Stockholms län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Stockholms län [sv]
--Place (text)
Stockholms län
Swedish
Photographer , , Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Östergötlands län
Swedish
Photographer 1897 , , Bl.a. Viborg , Finland [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1897

--Earliest time
1897
-Place reference
, , Bl.a. Viborg , Finland [sv]
--Place (text)
Bl.a. Viborg , Finland
Swedish
Photographer 13/09/1905 1906 , , Hannover, Tyskland [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
13/09/1905 1906

--Earliest time
13/09/1905
--Latest time
1906
-Place reference
, , Hannover, Tyskland [sv]
--Place (text)
Hannover, Tyskland
Swedish
Photographer 1931 1931 , , Norrköpings stad [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
1931 1931

--Earliest time
1931
--Latest time
1931
-Place reference
, , Norrköpings stad [sv]
--Place (text)
Norrköpings stad
Swedish
Residence
, , Stockholms stad [sv]

-Place reference
, , Stockholms stad [sv]
--Place (text)
Stockholms stad
Swedish
, , Östergötlands län [sv]

-Place reference
, , Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Östergötlands län
Swedish
, , Ryssland# [sv]

-Place reference
, , Ryssland# [sv]
--Place (text)
Ryssland#
Swedish
, , Västmannagatan 52, Stockholms stad [sv] 1892 1895
ca 1892 - 1895

-Place reference
, , Västmannagatan 52, Stockholms stad [sv]

--Place (text)
Västmannagatan 52, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
1892 1895

--Earliest time
1892
--Latest time
1895
-Dating comment
ca 1892 - 1895
Swedish
, , Holländargatan 13, Stockholms stad [sv] 1895 1895

-Place reference
, , Holländargatan 13, Stockholms stad [sv]

--Place (text)
Holländargatan 13, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
1895 1895
--Earliest time
1895
--Latest time
1895
, , Norrköpings kommun [sv] 1895 1897

-Place reference
, , Norrköpings kommun [sv]

--Place (text)
Norrköpings kommun
Swedish
-Timespan
1895 1897
--Earliest time
1895
--Latest time
1897
, , Kvarteret Munken, Norra Strömsgatan 43, Norrköpings stad [sv] 25/10/1895 14/07/1897

-Place reference
, , Kvarteret Munken, Norra Strömsgatan 43, Norrköpings stad [sv]

--Place (text)
Kvarteret Munken, Norra Strömsgatan 43, Norrköpings stad
Swedish
-Timespan
25/10/1895 14/07/1897
--Earliest time
25/10/1895
--Latest time
14/07/1897
, , Bellmansgatan 32, Stockholms stad [sv] 11/08/1904 13/09/1905

-Place reference
, , Bellmansgatan 32, Stockholms stad [sv]

--Place (text)
Bellmansgatan 32, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
11/08/1904 13/09/1905
--Earliest time
11/08/1904
--Latest time
13/09/1905
, , Bellmansgatan 32, Stockholms stad [sv] 11/05/1906 25/08/1906

-Place reference
, , Bellmansgatan 32, Stockholms stad [sv]

--Place (text)
Bellmansgatan 32, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
11/05/1906 25/08/1906
--Earliest time
11/05/1906
--Latest time
25/08/1906
, , Kristiania (nuvarande Oslo), Norge [sv] 1914 1915

-Place reference
, , Kristiania (nuvarande Oslo), Norge [sv]

--Place (text)
Kristiania (nuvarande Oslo), Norge
Swedish
-Timespan
1914 1915
--Earliest time
1914
--Latest time
1915
, , Tyskland [sv] 1920 1922

-Place reference
, , Tyskland [sv]

--Place (text)
Tyskland
Swedish
-Timespan
1920 1922
--Earliest time
1920
--Latest time
1922
, , S:t Eriksgatan 9, Stockholms stad [sv] 1931
ca 1931 -

-Place reference
, , S:t Eriksgatan 9, Stockholms stad [sv]

--Place (text)
S:t Eriksgatan 9, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
1931

--Earliest time
1931
-Dating comment
ca 1931 -
Swedish
Replaces
Bordach, Gustaf Herman (1866 - ) - Arkiverad
Swedish

Reference
Brevsvar på en förfrågan daterat den 26 oktober 1931 från stadsfullmäktige i Norrköping till G.H. Bardage, S:t Eriksgatan 9 i Stockholm. Tackbrev daterat den 14 november 1931 upprättat i Norrköpings rådhus adresserat till Herr Ingenjören H. Bardage i Stockholm.
Swedish

Emibas, Svenska Emigrantinstitutet & Sveriges Släktforskarförbund, 2005, samt Rotemansarkivet, ÖÄ, Stockholms stadsarkiv. (Dödsdatum: SSM), SSA. (Huvudkälla)
Swedish

Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish

NFR
5306

-Id
5306
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591612

-Id
021035591612
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Korrespondens från stadsfullmäktige 1931 pekar mot att Bardage kunnat nås på adressen S:t Eriksgatan 9 i Stockholm. Associationen bostadsadress är troligtvis korrekt.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish