Industri- och lantbruksutställningen i Karlstad (1903) [sv]

Other languages: Industri- och lantbruksutställningen i Karlstad (swedish)

Arkitektur- och designutställningar i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Description
Länsutställning med lantbruksutställning i Våxnäs 19-21 juni samt industriutställning på Malmtorget i stadsdelen Klara fram till 7 juli. Utställningen anordnades av Hushållningssällskapet som högtidlighöll sin 100-åriga verksamhet. Utställningen invigdes av kronprins Gustav Adolf. [sv]
Exhibition type
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
28/02/2024 11:25:14
08/06/2024 01:02:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/83d5cc56-b12c-4c80-8249-87c8eb0a2b00 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Industri- och lantbruksutställningen i Karlstad
Swedish

Description
Länsutställning med lantbruksutställning i Våxnäs 19-21 juni samt industriutställning på Malmtorget i stadsdelen Klara fram till 7 juli. Utställningen anordnades av Hushållningssällskapet som högtidlighöll sin 100-åriga verksamhet. Utställningen invigdes av kronprins Gustav Adolf.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Timespan
19/06/1903 - 07/07/1903

-Earliest time
19/06/1903
-Latest time
07/07/1903
Exhibition type
Geodata
59.382589, 13.49295, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.382589
-Longitude (Easting)
13.49295
-Text
Bidrag till Sveriges officiella statistik. Kungl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelser för åren 1901-1905, Värmland.
Swedish
DigitaltMuseum
021108407151
-Id
021108407151
-System
DigitaltMuseum