1454 FAGERSTRAND (Brevhus) [no]

1454 FAGERSTRAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:07:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8314c325-ddb2-4a72-b088-142cadd6d577 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1454 FAGERSTRAND
Norwegian bokmål

Alternative name
FAGERSTRAND
Norwegian bokmål

Establishment
15/11/1923 Nesodden (Kommune) [no], ,

-Time
15/11/1923
-Place reference
Nesodden (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1454
Type
Norwegian bokmål

History

FAGERSTRAND brevhus, i Nesodden herred, under Kristiania postktr., ble opprettet 15.11.1923 i forbindelse med med Nesoddens Dampskibsselskaps rute fra Kristiania.

Brevhuset brendte ca 1929, og tilsendt 4-rings kassasjonsstempel nr 174 gikk tapt.

Nytt 4-rings kassasjonsstempel nr 174 ble tilsendt den 24.6.1929, og den 3.6.1935 ble tatt i bruk "Kronet posthorn"-stempel.

Fra 1936 ble bestemt at Fagerstrand brevhus hvert år i tiden 15.5.--15.9. skulle fungere som sesongpoståpneri, og ellers i året som brevhus. Sirk. 16, 11.5.1936.

Datostempel av 2-rings vanlig type med lukket stjerne ble tilsendt 11.5.1936.

Fra 1.3.1942 ble bestemt at Fagerstrand skulle fungere som poståpneri hele året. Sirk. 5, 5.2.1942.

Ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistr. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion, 1400 Ski. Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 1464 FAGERSTRAND nytt postnr 1454.

(1464 / 1454)
Brevhusstyrere/poståpnere/poststyrere:
Landh. Erling Ødegard 15.11.1923.
Sigrid Helene Ødegaard (Samuelsen) 15.5.1936 (f. 1905).
Kari Fuglesang kst. 1.1.1974 (f. 1922).
Poststyrer Inger Lise Gudbjørnsen vikar fra 1.6.1986, fast 1.2.1988 (f. 1943).
Postst. Idun Hesenget Jenssen 1.11.1995.
Postst. Anne-Brit Roven 1.12.1997.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/11/1923 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/11/1923 ?
--Earliest time
15/11/1923
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440455

-Id
021166440455
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål