Fögderi [sv]

Other languages: Fögderi (swedish)

Place types (KulturIT [no])

Description
Svensk fiskal och kameral indelningenhet sedan medeltiden. En generell indelning i territoriella fögderier infördes omkring 1521-1540. Dessförinnan och till 1634 fanns både förläningar och kungliga fogdar för den lokala skatteuppbörden. 1687 fastställdes de territoriella fögderierna. Kronofogdens behörighetsområde -1917, senare häradsskrivarens distrikt -1967(?). 1967-1990 territorium för lokal skattemyndighet. 117 st c:a 1917. Städer utgjorde i allmänhet egna fögderier. Kan ha beteckningen ... Svensk fiskal och kameral indelningenhet sedan medeltiden. En generell indelning i territoriella fögderier infördes omkring 1521-1540. Dessförinnan och till 1634 fanns både förläningar och kungliga fogdar för den lokala skatteuppbörden. 1687 fastställdes de territoriella fögderierna. Kronofogdens behörighetsområde -1917, senare häradsskrivarens distrikt -1967(?). 1967-1990 territorium för lokal skattemyndighet. 117 st c:a 1917. Städer utgjorde i allmänhet egna fögderier. Kan ha beteckningen "fögderi" eller "stad". Indelningen upphörde 1990. Denna typ kan också tillämpas för lokala skattekontors territorier efter 1991 [sv]
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:05:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/831328ed-92b8-44ec-b162-3dd6fba063bc | RDF/XML | JSON-LD
Label
Fögderi
Swedish

Description
Svensk fiskal och kameral indelningenhet sedan medeltiden. En generell indelning i territoriella fögderier infördes omkring 1521-1540. Dessförinnan och till 1634 fanns både förläningar och kungliga fogdar för den lokala skatteuppbörden. 1687 fastställdes de territoriella fögderierna. Kronofogdens behörighetsområde -1917, senare häradsskrivarens distrikt -1967(?). 1967-1990 territorium för lokal skattemyndighet. 117 st c:a 1917. Städer utgjorde i allmänhet egna fögderier. Kan ha beteckningen "fögderi" eller "stad". Indelningen upphörde 1990. Denna typ kan också tillämpas för lokala skattekontors territorier efter 1991
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Typ
Swedish

Estonian

Web reference
-Text
Ortstyper i NAD, Riksarkivet
Swedish