Alstahaug kirke, Alstahaug (Kirke) [no]

Other languages: Alstahaug kirke, Alstahaug (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1100. Eies av Fortidsminneforeningen. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:37:50
02/03/2024 06:10:10
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/82cc61a9-54b9-4dcb-a2fb-4ae611607f79 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Alstahaug kirke, Alstahaug
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1100. Eies av Fortidsminneforeningen.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1100. Eigd av Fortidsminneforeninga.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1100
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Alstahaug (Gard) [no], 1820-4/12 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
1820-4/12
Norwegian bokmål
Alstahaug (Kommune) [no], Alstahaugveien 15, 8804 [no], Alstahaug sokn (10040101), Nord-Helgeland prosti, Sør-Hålogaland bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Alstahaugveien 15, 8804
Norwegian bokmål

-Place (text)
Alstahaug sokn (10040101), Nord-Helgeland prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
65.89403, 12.39786, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
65.89403
-Longitude (Easting)
12.39786
-Precision
5
Events
-Timespan
1100
--Earliest time
1100
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
182000101

-Id
182000101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
532

-Id
532
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
83771-1

-Id
83771-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
187791650

-Id
187791650
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
1820-4/12
-Id
1820-4/12
-System
Gnr Bnr