Job creation grant Place holder

Stønad ved arbeidsmarkedstiltak (norwegian bokmål), Stønad ved arbeidsmarknadstiltak (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:10
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/stonad-ved-arbeidsmarkedstiltak
Label
Job creation grant
English

Stønad ved arbeidsmarkedstiltak
Norwegian bokmål

Stønad ved arbeidsmarknadstiltak
Norwegian nynorsk

Not used label
Borteboertillegg
Norwegian bokmål

Bortebuartillegg
Norwegian nynorsk

Flyttetilskot
Norwegian nynorsk

Flyttetilskudd
Norwegian bokmål

Individstønad
Norwegian bokmål

Individstønad
Norwegian nynorsk

Reisetilskot
Norwegian nynorsk

Reisetilskudd
Norwegian bokmål

Tilskot til flytting
Norwegian nynorsk

Tilskudd til flytting
Norwegian bokmål

Tilsynstillegg
Norwegian nynorsk

Tilsynstillegg
Norwegian bokmål

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Økonomisk yting ved deltaking i arbeidsmarknadstiltak. Basisyting og barnetillegg skal dekkje utgifter til livsopphald og vert gitt for dei dagane ein deltek i tiltaket.
Norwegian nynorsk