Pupil rights Place holder

Elevrettigheter (norwegian bokmål), Elevrettar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:19
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/elevrettigheter
Label
Pupil rights
English

Elevrettigheter
Norwegian bokmål

Elevrettar
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Transparency
English

Note
Elevrettigheter er betegnelsen for de rettighetene som ligger i opplæringslova, forvaltningsloven, offentleglova, personopplysningsloven og forskrift om miljørettet helsevern. Det er kommunen og fylkeskommunen som er ansvarlige for elevenes rettigheter.
Norwegian bokmål

Elevrettar er nemninga for dei rettane som ligg i opplæringslova, forvaltingslova, offentleglova, personopplysingslova og forskrift om miljøretta helsevern. Det er kommunen og fylkeskommunen som er ansvarlege for elevane sine rettar.
Norwegian nynorsk