Strehlenert, Curt (1910 - 1998) [sv]

Strehlenert, Curt (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:40
24/08/2019 00:24:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/827c50d4-7b8f-4e7b-baae-5d2f67f4e97a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Strehlenert, Curt
Swedish

First name
Curt
Swedish

Last name
Strehlenert
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
28.12.1910
-Place reference
--Place
-Time
08.12.1998
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1937, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Hakon Ahlberg, hos Backström & Reinius 1937-1941.
Verksam i Stockholm, teknisk direktör i HSB 1942-1975.

Andra uppdrag: Medverkat i referensgrupper vid forskningsprojekt, bl a Materialanvändning i samhället IVA 1965-1974, Ombyggnadsteknik, Byggforskningen 1979.
Tekniska rådet, Planverket 1960-1975.
Ordförande i NBO (Nordisk Byggnadskooperativ organisation) 1960-1975.Resor: Europa, Amerika och Ryssland.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Artiklar i Att bo, 1964 nr 1; ibid år 1965 nr 5; ibid år 1966 nr 5 (tillsammans med B Gustavsson); ibid år 1969 nr 4; ibid år 1972 nr 5; ibid år 1973 nr 3 (tillsammans med Rosenlund, 1976 nr 6.
Småhusutredning HSB 1944.
Byggmästaren år 1944, Trähusindustrins problem.
Innerstad (tillsammans med S Thoors) 1960.
Boligselskabernes aarsbog, 1963, Stadsbyggandets ändrade förutsättningar.
Teknikerkontoret HSB, Industriellt byggande av flerfamiljshus, 1966.
HSB:s i Stockholms jubileumsskrift, 1967, Från Röda bergen till Kungsängen.
Byggnadsindustrin, 1968 nr 20, Stora boststadsprojekt och arkitekturkrav.
Lättbetong, 1964 nr 3, Idrottshallen i stadsplanen.
Byggforskningen, rapport nr 20, 1970, Grundläggning med betongelement på asfalt... (tillsammans med B Persson, S Rosenlund).
HSB - kongressen 1972, Bättre bostadsmiljö, föredrag.
Rapport till byggforskningen, Grundläggning av hus med betongelement 1973 (tillsammans med B Persson, S Rosenlund).
Skrift till NBO:s (Nordisk Byggnadskooperativ Organisation) 25-årsjubileum, Flerfamiljhusets tekniska utveckling 1950-1975.
HSB:s Tekniska kontor 1942-1975, Arkitekturmuseets Skriftserie Publikation Nr 2, Stockholm 1993.

Verk ett urval:
Arvodesarbeten inom HSB: småhus, Reimersholme, Stockholm (utställningsvilla) 1944; Kv Orkanen, Karlskrona 1946; Mariebergsområdet, Karlskrona 1952-1954; Ormkärr, Stockholm 1958-1959; Kv Dragonen, Stockholm 1961-1962; Klostergården, Lund 1963-1968; Kungsmarken, Karlskrona 1965-1967; Småhus, Hässelby 1874-1875 samt af Klint, Karlskrona 1975-1976.
Arbeten utanför HSB: Skola i Östersund 1945; Systembolaget i Karlskrona 1950; Österängen skola i Östersund 1950-1951; Sunnadal skola i Karlskrona 1959; Idrottshall i Karlskrona 1950; Systembolaget i Västervik 1960; Tollare folkhögskola 1982-1983 samt Grindtorp, Täby (för HSB, tillsammans med O Elgquist) m fl.

Swedish

Reference
HSB (utgivare): HSB. Stockholm, 1954.
Lundevall, Owe (utgivare): HSB, projekt från en tjugofemårsperiod 1955-1980. Stockholm, 1981.
Hultqvist, Elsa: HSB:s bostadsbyggande under Curt Strehlenerts tid som arkitekt och chef för HSB Riksförbunds Tekniska avdelning 1942-1975. Konstvetenskapliga institutionen Stockholms universitet. Stockholm, 1988.
Backström, Sven och Ålund, Stig: Fyrtiotalets svenska bostad. Uppsala, 1950.
Lagerås, Lars: Solnas 1950-talsbebyggelse. Kulturminnesvården och Stadsarkitektkontoret, Solna stad, 2001.
Curt Strehlenerts egen förteckning över verk och skrifter.
Dagens Nyheter 1998-12-29, dödsruna.
Swedish

Alternative id
Primus: 841

-Id
841
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034077340

-Id
011034077340
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish