8650 VEFSEN (Poståpneri) [no]

8650 VEFSEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:08:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8267328a-c637-404e-84c6-31e7ef7c1893 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8650 VEFSEN
Norwegian bokmål

Alternative name
VEFSEN
Norwegian bokmål

Establishment
14/08/1852 Vefsn (Kommune) [no], ,

-Time
14/08/1852
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
8650
Type
Norwegian bokmål

History

VEFSEN poståpneri, i Vefsen prestegjeld, Helgeland fogderi, under Nordland postkontor (Namsos fra 1866), ble opprettet ved Kgl.res. 14.8.1852, med virksomhet fra 15.2.1853. Sirk. 54, 30.10.1852.

Poståpneriet lå fra 21.9.1869 i Mosjøen, og navnet ble 1.7.1877 endret til MOSJØEN. Sirk. 18, 20.6.1877.

Poståpneriet ble ved Kgl.res. 30.5.1891 opphøyet til POSTKONTOR fra 1.7.1891. Sirk. 16, 25.6.1891.

Det ble foreslått postombæring ved stedet i 1898.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble postkontoret fra 1.1.1974 gitt status av postkontor A.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser i MOSJØEN tildelt postnr 8656--8658, 8661, og 8663--8665 MOSJØEN.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 336 og fikk datostempel i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(8650)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Kirkesanger Jon Jensen Lindset 15.2.1853.
J. Jensen også notert fra 1.1.1868.
Privatlærer, bokhandler og redaktør Erik Bathen 1.7.1880, postmester 1.7.1891 (f. 1844, død 5.8.1910).
Peter Olai Bathen kst. under ledighet fra 8.8.1910 (f. 1886).
Posteksp.II Thorbjørn Hougaard 1.11.1910 (f. 1871).
Postfullm. Paul Johan Johansen 16.4.1923. Overtatt først fra 15.8.1923 (f. 1876), med posteksp. Harald August Hundal (f. 1882) som midlertidig styrer.
Postmester Hans Skjølberg 1.2.1935 (f. 1879).
Postfullm.II Egil Jørgen Hanssen under ledighet fra 12.3.1949 (f. 1893).
Postfullm.II Vidar Hildrum 1.5.1949 (f. 1893).
Postmester Olav Egil Abrahamsen 1.9.1960 (f. 1917).
Postmester Terje Brun Svendsen 1.9.1966 (f. 1916).
Postsjef Kjell Johan Fåkvam 1.9.1983 (f. 1925).
Kons. Eilif Hjalmar Ludvigsen vikar fra 1.2.1989, fast 1.12.1990 (f. 1944).
Postsjef Eilif Hjalmar Ludvigsen fast 1.12.1990 -- 1992.
Postsjef Geir Sørvold fra 1.5.1995.
Postmester Kari Bjørnli 1.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1853 16 Spd., i 1863 24 Spd., i 1868 36 Spd., i 1869 60 Spd., i 1872 100 Spd., i 1874 140 Spd., i 1879 kr 720,-, og fra 1882 kr 800,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 14/08/1852 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
14/08/1852 ?
--Earliest time
14/08/1852
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443522

-Id
021166443522
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål