Bäckstrand, Göran (1937 - ) [sv]

Bäckstrand, Göran (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Göran Bäckstrand, född 1937, Småland. Utrikesdepartementet. Röda Korset. Styrelseledamot i Harry Martinsson-sällskapet. Har gett ut böcker med Lars Ingelstam. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
12/01/2018 08:25:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/825990ee-d2ce-4c64-a662-b415fa808de5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bäckstrand, Göran
Swedish

First name
Göran
Swedish

Last name
Bäckstrand
Swedish

Title
författare

-Title
författare
Swedish
Description
Göran Bäckstrand, född 1937, Småland. Utrikesdepartementet. Röda Korset. Styrelseledamot i Harry Martinsson-sällskapet. Har gett ut böcker med Lars Ingelstam.
Swedish

Birth
01/05/1937

-Time
01/05/1937
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Göran Bäckstrand, född 1937, Småland. Utrikesdepartementet. Röda Korset. Styrelseledamot i Harry Martinsson-sällskapet. Har gett ut böcker med Lars Ingelstam.

Swedish

Residence
Småland

-Place reference
Småland
--Place (text)
Småland
Swedish
Carlotta-SMVK
1566329

-Id
1566329
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461055
-Id
021037461055
-System
DigitaltMuseum