2592 KVIKNE (Poståpneri) [no]

2592 KVIKNE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/8206e92b-38b6-4f75-9c69-af34a877a2e7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2592 KVIKNE
Norwegian bokmål

Alternative name
KVIKNE
Norwegian bokmål

Establishment
15/10/1855 Tynset (Kommune) [no], ,

-Time
15/10/1855
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/04/1972

-Time
30/04/1972
Code
2592
Type
Norwegian bokmål

History

KVIKNE poståpneri, i Kvikne prestegjeld, Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 15.10.1855 med virksomhet fra 13.1.1856, og med 3 ganger ukentlig hovedpost mellom Christiania og Trondhjem via Hamar, Løiten, Elverum og Kvikne. Sirk. 1, 21.1.1856.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Fra 1.10.1918 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.7.1923 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 30, 30.6.1923.

2592 KVIKNE poståpneri ble lagt ned fra 1.5.1972. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Oppsitterne får posten sin med budrute med utgang fra Yset poståpneri. YSET poståpneri har fra samme tidspunkt endret navn og postnr til 2592 KVIKNE. Sirk. 16., 9.5.1972.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 164 og fikk den 20.5.1859 tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2592)
Poståpnere:
Lensmann Thoresen 13.1.1856.
Knut Thoresen 1.7.1859.
Even Olsen Frengstad 1.7.1863.
Lensmann og gårdbr. Knud Eriksen Thoresen 15.4.1880 (f. 1836). (På Ulset.)
Gårdbr. Johs Grue 1.7.1916 (f. 1875). Tj.fri under stortingssamling i 1919 og 1920, med gårdbr. Jorulv Grue som midlt.styrer.
Jorulv Grue 15.1.1938 (f. 1898, død 25.8.1957).
Gudrun Grue midlt. 1.1.1958, kst. 1.4.1958, fast 1.8.1959 (f. 1901).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var:

1856 1870 1894 1912 1913 1914 1917
Spd. 16 32
Kr 200 250 300 350 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/10/1855 30/04/1972

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/10/1855 30/04/1972
--Earliest time
15/10/1855
--Latest time
30/04/1972
DigitaltMuseum
021166440814

-Id
021166440814
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål