Munthe, Arnold (1856 - 1926) [sv]

Munthe, Arnold (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Carl Ludvig Arnold Munthe, född 10 januari 1856 i Döderhults församling, Kalmar län, död 9 december 1926 i Skeppsholms församling i Stockholm, var en svensk sjömilitär och författare. Han var bror till Anna Munthe-Norstedt och Axel Munthe. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/04/2021 13:11:58
15/01/2022 07:11:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/81ddfa78-271a-4081-b001-65244d3f7bf7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Munthe, Arnold
Swedish

First name
Ludvig Carl Arnold
Swedish

Last name
Munthe
Swedish

Alternative name
Karl Ludvig Arnold Munthe
Swedish

Title
kommendörkapten

-Title
kommendörkapten
Swedish
Description
Carl Ludvig Arnold Munthe, född 10 januari 1856 i Döderhults församling, Kalmar län, död 9 december 1926 i Skeppsholms församling i Stockholm, var en svensk sjömilitär och författare. Han var bror till Anna Munthe-Norstedt och Axel Munthe.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
10/01/1856

-Time
10/01/1856
Death
1926

-Time
1926
Biography

Carl Ludvig Arnold Munthe, född 10 januari 1856 i Döderhults församling, Kalmar län, död 9 december 1926 i Skeppsholms församling i Stockholm, var en svensk sjömilitär och författare. Han var bror till Anna Munthe-Norstedt och Axel Munthe. Munthe blev underlöjtnant vid flottan 1876, kommendörkapten av första graden 1901 och erhöll avsked 1914. Munthe tjänstgjorde 1884-87 i franska marinen och var särskilt verksam som sjöhistorisk författare. Han har bland annat utgett det stora samlingsverket Svenska sjöhjältar (14 band, 1899-1923), Sjömaktens inflytande på Sveriges historia (3 band, 1921-29, tredje bandet av Gunnar Unger), Karl XII och den ryska sjömakten (3 band, 1924-29) samt skådespelen Magnus Stenbock (1914), Magdalena Rudenschöld (1917) och Tåget över Bält (1920). Han var gift med Edit Matilda Andersén (1875–1949) Vistades i Japan och Kina.

Swedish

Activity
, , Kina [sv]

-Place reference
, , Kina [sv]
--Place (text)
Kina
Swedish
, , Japan [sv]

-Place reference
, , Japan [sv]
--Place (text)
Japan
Swedish
Residence
, , Döderhult [sv]

-Place reference
, , Döderhult [sv]
--Place (text)
Döderhult
Swedish
Gift med [sv]
Munthe, Edith f. Andersen

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Munthe, Edith f. Andersen
Swedish
Syskon [sv]
Munthe, Axel

-Heading
Syskon
Swedish

-Text
Munthe, Axel
Swedish
Carlotta-SMVK
3610965

-Id
3610965
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461799
-Id
021037461799
-System
DigitaltMuseum