Absence Place holder

Fravær (norwegian bokmål), Fråvær (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:37
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/fraver
Label
Absence
English

Fravær
Norwegian bokmål

Fråvær
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Videregående skoler har regler for hvor mye fravær en elev kan ha uten å miste grunnlaget for karakter. Fraværsreglene er nasjonale, men hver skole kan selv vurdere enkelttilfeller slik at ikke all fravær telles som fravær. I tillegg finnes det gyldige grunner til fravær som visse rettigheter i opplæringsloven, helse, politisk arbeid, religionsutøvelse eller annet. Gyldige grunner til fravær må dokumenteres.
Norwegian bokmål

Vidaregående skular har reglar for kor mykje fråvær ein elev kan ha utan å miste grunnlaget for karakter. Fråværsreglane er nasjonale, men kvar skule kan sjølv vurdere enkelttilfelle slik at ikkje alt fråvær blir tald som fråvær. I tillegg finst dei gyldige grunnane til fråvær som visse rettar i opplæringslova, helse, politisk arbeid, religionsutøving eller anna. Gyldige grunnar til fråvær må dokumenterast.
Norwegian nynorsk