Hendelsetyper, historiske og adminstrative [no]

Other languages: Hendelsetyper, historiske og adminstrative (norwegian bokmål), Händelsetyper, historiska och administrativa händelser (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

11/01/2023 12:49:52
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/81a6bb45-455c-4160-9d95-f197b792f54b
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 18 of 18 hits.
Value missing
Name
Hendelsetyper, historiske og adminstrative
Norwegian bokmål

Händelsetyper, historiska och administrativa händelser
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk