Bergström, Johan Wilhelm (1812 - 1881) [no]

Other languages: Bergström, Johan Wilhelm (norwegian bokmål), Bergström, Johan Wilhelm (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Description
Dagerrotypist. Hade ca 1844-54 en fotografiateljé i Stockholm. Producerade såväl porträtt som några topografiska bilder. Han är också unik genom att även en del privata bilder bevarats av hustrun, och den egna trädgården vintertid. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:59:30
18/05/2024 02:36:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/818a9e19-5ec5-4525-9a43-706ffca11d44 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergström, Johan Wilhelm
Norwegian bokmål

Bergström, Johan Wilhelm
Swedish

First name
Johan Wilhelm
Norwegian bokmål

Johan Wilhelm
Swedish

Last name
Bergström
Norwegian bokmål

Bergström
Swedish

Description
Dagerrotypist. Hade ca 1844-54 en fotografiateljé i Stockholm. Producerade såväl porträtt som några topografiska bilder. Han är också unik genom att även en del privata bilder bevarats av hustrun, och den egna trädgården vintertid.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1812 , , Stockholms kommun, Stockholms län [sv],

-Time
1812
-Place reference
, , Stockholms kommun, Stockholms län [sv],
--Place (text)
Stockholms kommun, Stockholms län
Swedish
Death
1881

-Time
1881
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Johan Wilhelm Bergström, uppvuxen i ett av Stockholms många slumområden, började som glasblåsarlärling redan som 12-åring. Efter att tidigt ha erhållit gesäll- och mästarprov öppnade han ett eget glasmästeri 1833. Några år senare öppnade han även en mekanisk verkstad från vilken han levererade formar för pressning av glas till bl a Reimyre glasbruk. 1843 ändrades tulltaxorna vilket gjorde glasslipning olönsamt. Istället etablerade sig Bergström som fotograf under sommaren 1844 och blev snabbt en av Stockholms, sedermera Sveriges, mest ansedda dagerrotypister.
I sin ateljé, som till en början låg på Blasieholmen i Stockholm men efter en tid flyttades till Drottninggatan 71, var Bergström verksam till 1854. Bergström övertog mot Dervilles ateljé efter det att denne meddelade att han ämnade upphöra med sin verksamhet den 15 juni 1844. Det är inte känt om Bergström även gick i fotografisk lära hos fransmannen men ett intressant faktum är att Bergströms glassliperi 1843 även det låg på Drottninggatan.

Bergström företog bevisligen även resor på vilka han fotograferade.

Bergström i Norrköping
Den 21 maj 1845 meddelade J. W. Bergström att han ankommit Norrköping. I handelsman Gyllings trädgård vid Söder storgata erbjöd Johan Wilhelm Bergström 'Photografisk porträttering medelst Daguerreotyp'. Det här var den första gången som termen 'photografisk' användes i en annons i Norrköpings Tidningar.
Verksamheten aviserades vara igång alla dagar från klockan 9 till 17 i såväl klart som mulet väder. Bergström lät det också sägas att hans vistelse i staden skulle bli kort och uppmanade dem som avsåg att låta sig porträtteras att göra så snarast möjligt. Prov på Bergströms, som han själv uttryckte det, noggrannhet och finess fanns utställda i Nissens bokhandel.
Priset anpassades efter storlek och infattning men något prisexempel finns inte i annonsen. Inte heller nämndes något om de plåtstorlekar som Bergström hade att erbjuda. Genom en annons som infördes i Aftonbladet ett år tidigare vet vi ändå vilket värde Bergström initialt satte på sin egen talang. Den 27 juni 1844 meddelade Bergström i den stockholmsbaserade tidningen att han hade öppnat en porträttateljé i på Blasieholmen. I ateljén i Stockholm angav Bergström priserna vara '4, 5, 6:32, 8 och 10 samt 16:32 R:dr. banko och deröfver.' Det stora prisspektrumet vittnar om att han i sin fasta ateljé erbjöd ett varierat sortiment. Bergström riktade sig mot en bred målgrupp och satsade uppenbarligen stort redan från start.
Priser och sortiment kan naturligtvis ha ändrats inför besöket i Norrköping och sannolikt höll sig den ambulerande Bergström med ett begränsat sortiment och en efter det justerad prislista.
Bergström fortsatte att annonsera under sin vistelse i Norrköping. Innehållet är detsamma förutom att affärstiden utökades med två timmar och han höll då öppet mellan klockan 8 och 18. Efter två veckor i Norrköping flaggade Johan Wilhelm Bergström för att han avsåg att återvända till Stockholm tre dagar senare. Bergström passade på att tacka för den välvilja som visats honom och meddelade att porträtteringen i lokalen i Gyllings trädgård skulle fortgå tiden ut.
I sin inledande annons nämnde Bergström aldrig att han hade tillgång till en lokal vilket han gjorde i den avslutande. Orsaken till varför är inte närmare sökt men ett rimligt antagande får anses vara att dåligt väder påkallat tillägget. Mot bakgrund av att ett tillfredsställande ljusinsläpp var avgörande och att han höll till i en trädgård kan det möjligen ha rört sig om ett växthus.
Johan Wilhelm Bergström erbjöd enligt annonser införda i Norrköpings Tidningar 'photografisk porträttering' i handelsman Gyllings trädgård vid Söder Storgatan under några veckor runt månadsskiftet maj/juni 1845.

Swedish

Occupation
Photographer 1844 1854 , , Drottninggatan 71, Stockholm [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1844 1854

--Earliest time
1844
--Latest time
1854
-Place reference
, , Drottninggatan 71, Stockholm [sv],
--Place (text)
Drottninggatan 71, Stockholm
Swedish
Photographer 1844 1844 , , Blasieholmen, Stockholms stad, Stockholms län [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
1844 1844

--Earliest time
1844
--Latest time
1844
-Place reference
, , Blasieholmen, Stockholms stad, Stockholms län [sv],
--Place (text)
Blasieholmen, Stockholms stad, Stockholms län
Swedish
Photographer 21/05/1845 07/06/1845 , , Drottninggatan (Söder storgata), Norrköping, Östergötlands län [sv],

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk

-Timespan
21/05/1845 07/06/1845

--Earliest time
21/05/1845
--Latest time
07/06/1845
-Place reference
, , Drottninggatan (Söder storgata), Norrköping, Östergötlands län [sv],
--Place (text)
Drottninggatan (Söder storgata), Norrköping, Östergötlands län
Swedish
Residence
, , Trädgård på Blasieholmen, Stockholms kommun [sv], 1844
ca 1844 -

-Place reference
, , Trädgård på Blasieholmen, Stockholms kommun [sv],

--Place (text)
Trädgård på Blasieholmen, Stockholms kommun
Swedish
-Timespan
1844

--Earliest time
1844
-Dating comment
ca 1844 -
Swedish
-Organization/collection
Reference
Den svenska fotografins historia 1983 . (Publikation)
Swedish

Nationalencyklopedin (Huvudkälla)
Swedish

Nationalencyklopedin, www.ne.se
Swedish

Norrköpings Tidningar 1845-05-21, 1845-06-04
Swedish

NFR
4924

-Id
4924
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035591710

-Id
021035591710
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
8D535D82-6147-47F5-8E35-8201F18FAE42

-Id
8D535D82-6147-47F5-8E35-8201F18FAE42
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Dagerrotypen med motiv av Swartska palaset är daterad på ovan grunder.
Swedish