Library services Place holder

Bibliotektjenester (norwegian bokmål), Bibliotektenester (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:49
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/bibliotektjenester
Label
Library services
English

Bibliotektjenester
Norwegian bokmål

Bibliotektenester
Norwegian nynorsk

Not used label
Bokbuss
Norwegian nynorsk

Bokbuss
Norwegian bokmål

Bokbåt
Norwegian nynorsk

Bokbåt
Norwegian bokmål

Fagbibliotek
Norwegian nynorsk

Fagbibliotek
Norwegian bokmål

Folkebibliotek
Norwegian nynorsk

Folkebibliotek
Norwegian bokmål

Folkeboksamling
Norwegian nynorsk

Folkeboksamling
Norwegian bokmål

Fylkesbibliotek
Norwegian bokmål

Fylkesbibliotek
Norwegian nynorsk

Høgskolebibliotek
Norwegian bokmål

Høgskulebibliotek
Norwegian nynorsk

Høyskolebibliotek
Norwegian bokmål

Læringssenter
Norwegian nynorsk

Læringssenter
Norwegian bokmål

Skolebibliotek
Norwegian bokmål

Skulebibliotek
Norwegian nynorsk

Universitetsbibliotek
Norwegian nynorsk

Universitetsbibliotek
Norwegian bokmål

Broader concept
     Culture
English

     Higher education
English

     Libraries
English

Note
Bibliotektjenester omfatter lån av medier, lesing og studier, men er også en møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangementer. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet.
Norwegian bokmål

Bibliotektenester omfattar lån av medium, lesing og studium, men er også ein møteplass og sosial arena og lokale for kulturarrangement. Biblioteket skal være gratis for alle. Formålet er å arbeide for opplysing, utdanning og anna kulturell verksemd.
Norwegian nynorsk