Hartman, Carl Vilhelm (1862 - 1941) [sv]

Other languages: Hartman, Carl Vilhelm (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Carl V. Hartman, född 1862, Örebro, död 1941, arkeolog, etnograf, intendent, professor. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:23
02/03/2024 04:25:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/81743abe-ed41-4853-ab4e-8645a9f884ab | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hartman, Carl Vilhelm
Swedish

First name
Carl Vilhelm
Swedish

Last name
Hartman
Swedish

Title
arkeolog

-Title
arkeolog
Swedish
etnograf

-Title
etnograf
Swedish
intendent

-Title
intendent
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Carl V. Hartman, född 1862, Örebro, död 1941, arkeolog, etnograf, intendent, professor.
Swedish

Wikipedia

Birth
1862

-Time
1862
Death
1941

-Time
1941
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Biography

Carl V. Hartman, född 1862, Örebro, död 1941, arkeolog, etnograf, intendent, professor. H. tog aldrig någon gymnasieexamen. Han utbildade sig till trädgårdsmästare och reste ut i Europa 1885-88. 1889 reste han på stipendium till USA och var trädgårdsmästare i Colorado. Han anställdes av norrmannen Carl Lumholtz som botanist på en expedition till Sierra Madre i Mexiko och deltog i arkeologiska utgrävningar. 1893 blev han assistent vid antropologiska avdelningen vid världsutställningen i Chicago. Han återvände kort till Sverige men återvände till Amerika och gjorde 1896-99 forskningsfärder och utgrävningar, delvis med stöd av Vega-stipendiet, till Costa Rica, El Salvador och Guatemala. Han återvände till Sverige och arbetade med samlingarna vid Riksmuseet under Hjalmar Stolpe. H. tjänstgjorde 1903-08 vid Carnegiemuseet i Pittsburgh. Han gjorde 1903 uppmärksammade utgrävningar i Costa Rica. 1908-28 var han chef för Naturhistoriska riksmuseets etnografiska avd. (nuv. Etnografiska museet). Han gjorde en inköpsresa runt världen 1913. 1923 blev han tjänstledig efter att ha förklarats psykiskt sjuk. Denna tjänstledighet varade fram till hans pension, en period som också präglades av alkoholmissbruk. (Nationalencyklopedin, Svenskt biografisk lexikon, Ethnos 1941, sid. 187.)

Swedish

Activity
, , Mexiko [sv],

-Place reference
, , Mexiko [sv],
--Place (text)
Mexiko
Swedish
, , Costa Rica [sv],

-Place reference
, , Costa Rica [sv],
--Place (text)
Costa Rica
Swedish
, , El Salvador [sv],

-Place reference
, , El Salvador [sv],
--Place (text)
El Salvador
Swedish
Verksam vid organisation [sv]
Etnografiska museet, Stockholm

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Etnografiska museet, Stockholm
Swedish
Carlotta-SMVK
1176970

-Id
1176970
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461367
-Id
021037461367
-System
DigitaltMuseum