1415 OPPEGAARD JERNBANESTATION (Poståpneri) [no]

1415 OPPEGAARD JERNBANESTATION (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:54:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/817295da-c377-4577-a0bc-1bde965aacc3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1415 OPPEGAARD JERNBANESTATION
Norwegian bokmål

Alternative name
OPPEGAARD JERNBANESTATION
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/02/1879
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1415
Type
Norwegian bokmål

History

OPPEGAARD JERNBANESTATION poståpneri, i Oppegaard annex til Næsodden prestegjeld, Ager og Folloug fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet den 1.2.1879. Sirk. 3, 31.1.1879.

I tiden 1879--1882 var det to poståpnerier med navnet Oppegaard, det ene med tilleggsbetegnelsen Jernbanestation.

Fra poststedsfortegnelsen 1886 er navnet skrevet OPPEGAARD.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet OPPEGÅRD.

Poståpneriet ble fra 1.10.1957 overført fra Oslo til Ski postkontor. Sirk. 19,11.7.1957.

Fra 1.2.1972 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 2, 14.1.1972.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 1415 OPPEGÅRD tildelt postnr 1416.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet trolig tilsendt datostempel av 2-rings type med tverrbjelker og hull først i 1882.

(1415)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester Christian Knudsen 1.2.1879.
Stasj.mester Andreas Eriksen 22.2.1896.
Stasj.mester Olaus Hansen kst. 1.10.1903, fast 1.12.1903 (f.1845).
Frk. Mathilde Forsetlund (?) 1.12.1919 (f.1893).
Ragna Reiersen Jentoft 15.9.1921.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1933.
Tora Marie Samuelsen 1.5.1938 (f.1899). Hun styrte Landbrukshøgskolen i Ås postkontor fra 15.5.1944 med fru Ulving Sørensen som midlertidig styrer.
Fra 1.12.1944 med Brit Jacobsen som midlertidig styrer.
Senere igjen med Ulving Sørensen til 1.4.1945.
Fra 15.1.1946 med fru Sørensen, og fra 1.3.1946 med Brit Jacobsen. Tora Marie
Samuelsen ble poståpner ved Vollebæk fra 1.1.1949.
Sigurd Erling Skjønberg 1.10.1949 (f.1910). Hadde tjenestefri i tiden 22.11.1955--30.6.1956 med Roar Nordahl som midlertidig styrer.
Poståpnerass. Oddvar Endreson Tryti kst. 1.9.1967 (f.1947).
Postmester May Jensen 1.3.1990 (f.1956).
Førstepostkass. June Lisbeth Heimtun vikar fra 1.6.1990.
Poststyrer May Jensen 18.11.1991 (f.1956).
Poststyrer (vikar) Hanne Torp fra 1.1.1996.
Poststyrer (vikar) Martin Fr. Eisentrager fra 1.8.1996.
Postmester Sylvi Lokøy Wold 1.5.1998.
Poststyrer (i vikariat) Karin Modum Hansen fra 1.1.2000.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1880 1883 1897 1899 1900 1904 1917
Kr 48 96 180 250 300 400 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/02/1879 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/02/1879 ?
--Earliest time
01/02/1879
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440443

-Id
021166440443
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål