drawloom figure harness

Other languages: harniskrustning (norwegian bokmål), harneskrustning (swedish), harnesklaite (finnish), harniskrustning (danish), corps de maillons (french), harnisch des zugwebstuhls (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
Skälbildande apparat med vilken i princip varje varptråd kan höjas separat. Den består i sin mest utvecklade form av: Harnesksolv nedtill försedda med tyngder, lod. Solvet är upptill förlängt med en stropp trädd upp genom en harneskbräda, och därpå förenad med ett harnesksnöre. Märk: Hela antalet harnesksnören = no dragrenning, fr rame och ty rahmen. Harnesksnöret löper upp över en trissa och i ett trissbräde, och sträckes därefter horisontalt ut över vävstolens ena sida. Där kopplas det till... Skälbildande apparat med vilken i princip varje varptråd kan höjas separat. Den består i sin mest utvecklade form av: Harnesksolv nedtill försedda med tyngder, lod. Solvet är upptill förlängt med en stropp trädd upp genom en harneskbräda, och därpå förenad med ett harnesksnöre. Märk: Hela antalet harnesksnören = no dragrenning, fr rame och ty rahmen. Harnesksnöret löper upp över en trissa och i ett trissbräde, och sträckes därefter horisontalt ut över vävstolens ena sida. Där kopplas det till ett vertikalt dragsnöre. Ett urval av dragsnören inräknas inom en och samma lock. Lockarna manövreras av en dragsven. I enklare vävstolar kunna harnesksnörena från trissbrädan löpa framåt över den vävandes plats. Lockarna inräknas då direkt på dessa och dragningen för mönstret göres av den som väver. Mönsterrapportens upprepningen över vävens bredd bestämmes av hur solven via stropparna knytas till harnesksnörena. Upprepningen i varpled bestämmes av de kombinationer av dragsnören som samlats i en lock, samt av den ordning i vilken dragningen av lockarna sker. Jfr Dragrustning, Kägelvävstol. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
22/03/2016 07:45:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/814b06a1-6679-473e-b940-1cfbb16e6ce9 | RDF/XML | JSON-LD
Label
drawloom figure harness
English

harniskrustning
Norwegian bokmål

harneskrustning
Swedish

harnesklaite
Finnish

harniskrustning
Danish

corps de maillons
French

harnisch des zugwebstuhls
German

Description
Skälbildande apparat med vilken i princip varje varptråd kan höjas separat. Den består i sin mest utvecklade form av: Harnesksolv nedtill försedda med tyngder, lod. Solvet är upptill förlängt med en stropp trädd upp genom en harneskbräda, och därpå förenad med ett harnesksnöre. Märk: Hela antalet harnesksnören = no dragrenning, fr rame och ty rahmen. Harnesksnöret löper upp över en trissa och i ett trissbräde, och sträckes därefter horisontalt ut över vävstolens ena sida. Där kopplas det till ett vertikalt dragsnöre. Ett urval av dragsnören inräknas inom en och samma lock. Lockarna manövreras av en dragsven. I enklare vävstolar kunna harnesksnörena från trissbrädan löpa framåt över den vävandes plats. Lockarna inräknas då direkt på dessa och dragningen för mönstret göres av den som väver. Mönsterrapportens upprepningen över vävens bredd bestämmes av hur solven via stropparna knytas till harnesksnörena. Upprepningen i varpled bestämmes av de kombinationer av dragsnören som samlats i en lock, samt av den ordning i vilken dragningen av lockarna sker. Jfr Dragrustning, Kägelvävstol.
Swedish

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish


German

Norwegian bokmål

Swedish

Danish


German

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish