Sports facilities Place holder

Lokaler og idrettsanlegg (norwegian bokmål), Lokale og idrettsanlegg (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:13:27
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/lokaler-og-idrettsanlegg
Label
Sports facilities
English

Lokaler og idrettsanlegg
Norwegian bokmål

Lokale og idrettsanlegg
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Utlån eller leie av baner, idrettshaller, svømmehaller med mer.
Norwegian bokmål

Utlån eller leige av baner, idrettshallar, symjehallar med meir.
Norwegian nynorsk