Kjellberg, Johannes Fritiof (1836 - 1885) [sv]

Kjellberg, Johannes Fritiof (swedish)

Kunstnere, arkitekter og designere i norske offentlige samlinger (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) [no]

Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 12:01:46
04/12/2021 03:49:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/81047f19-38d5-437e-ae90-60c94efddb07 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kjellberg, Johannes Fritiof
Swedish

First name
Johannes Fritiof
Swedish

Last name
Kjellberg
Swedish

Birth
06/02/1836

-Time
06/02/1836
Death
16/12/1885

-Time
16/12/1885
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Activity
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Billedhugger

-Type of activity (text)
Billedhugger
Norwegian bokmål
Nationalmuseum (SE), Museum+
9392

-Id
9392
-System
Nationalmuseum (SE), Museum+
DigitaltMuseum
021036376127

-Id
021036376127
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
1CC7661F-ED42-4ED1-8479-4831FCE002CD

-Id
1CC7661F-ED42-4ED1-8479-4831FCE002CD
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Aktuell post är flyttad hit från datasetet Konstnärslistan (Nationalmuseum) 2021-03-31 och uppdaterad med information från Nasjonalmuseet.
Swedish