Event types

Other languages: Hendelsestyper (norwegian bokmål), Händelsetyp (swedish)

System concepts

Description

Liste over hendelsestyper. [no]

Dataset
24/06/2021 07:51:02
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/80c442a0-6106-11e2-bcfd-0800200c9a66
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Event types
English

Hendelsestyper
Norwegian bokmål

Händelsetyp
Swedish

Alternative name
Typer av hendelser
Norwegian bokmål

Description
Liste over hendelsestyper.
Norwegian bokmål

Händelsetyper är tänkt att ge en grov indelning av händelser i olika sorters händelser för att ge en struktur. Den utgår från basen i CIDOC CRM och är i övrigt länkad mot Wikipedia/DB-pedia där det är möjligt. Aktuell status: Detta är att betrakta som ett diskussionsunderlag.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish