5700 VAASS [no]

5700 VAASS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/80c08019-944b-4de3-bb50-c671e331e669 | RDF/XML | JSON-LD
Name
5700 VAASS
Norwegian bokmål

Alternative name
VAASS
Norwegian bokmål

Code
5700
History

VAASS poståpneri, i samme prestegjeld, Hardanger og Vaass fogderi, under Bergen postdistrikt.:
Det finnes ikke bekreftelser på opprettelse som poståpneri. I historien er Vaass nevnt som poståpneri allerede kort tid etter Postverkets opprettelse i 1647.

I "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" er stedet også benevnt poståpneri. I første postale fortegnelse 1808 over poststeder som skal få nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde 1808, Frederik VII overtok), likeledes i en fortegnelse fra 1816, er navnet skrevet VOSS.

Poståpneriet ble ved Kgl.res. 14.6.1890 opphøyet til POSTKONTOR fra 1.7.1890 v/Sirk. 19, 21.6.1890.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.10.2000 fikk postboksnr 1--199 tildelt postnr 5701 VOSS, postboks 200--439 postnr 5702 VOSS, mens postboksnr 440--629 fikk nytt postnr 5703 VOSS.

Poststedet nyttet først 3-rings nummerstempel nr 344. Det første datostempel av 1-rings type, antakelig med stenskrift bokstaver, ble sendt den 20.1.1859.

(5700)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
De tidligste tjenestemenn er ikke kjent.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Grytt (?), som muligens var poståpner da.
Landh. Sebastian Jersin 1.1.1852.
Skolelærer O. Kindern (Kindem?) 1.12.1865.
Sakfører Max Skagen 1.7.1875.
Boktrykker Berthel Johannesen 15.8.1881. Ble postmester 1.7.1890 (f. 1844).
Posteksp.III Nils Bjørn Nilssen kst. 1.6.1900 (f. 1874).
Feltpostmester Fredrik Martin Hansen 1.9.1900 (f. 1866). Under tjenestefri i 6 mndr fra 24.11.1902 med posteksp. Leif Falch som midlertidig styrer (f. 1877),
og under tjenestefri i 2 mndr fra 20.8.1909 og i 4 mndr fra 1.7.1910 ved posteksp. Anna N. Hansen (f. 1881) og i 3 mndr fra 25.11.1921 med posteksp. Anton Eldrup (f. 1884) som midlertidig styrer..
Fredrik Martin Hansen endret etternavn i dette tidsrom til Kjær, og han overtok igjen fra 28.1.1922. Fredrik Martin Kjær hadde tjenestefri i 3 mndr fra 1.2.1924, likeledes i 6 mndr fra 1.10.1924 og i et år fra 1.10.1925 med posteksp. Ivar Eriksen Væthe (f. 1888) som midlertidig kst. styrer.
Postmester Johannes Bjerkan 1.5.1927 (f. 1877).
Posteksp. Ivar Eriksen Væthe igjen under ledighet i november 1936.
Postfullm.II Frantz August Herwander 1.12.1936, tiltrådt 1.2.1937 (f. 1882) med posteksp. Ivar E. Væthe (f. 1888) som midlertidig styrer. Likeledes under ledighet fra 1.6.1937.
Posteksp. Ivar Eriksen Væthe tilsatt 1.10.1937 (utnevnt 1.7.1943) med postfullm. I Ingolf Livang (f. 1903) som styrer under sykdom fra 23.1.1953 og under ledighet fra 7.3.1953 (f. 1903).
Postfullm.I Olav Mo 1.5.1954 8f. 1895).
Avd.sjef Paul Gerhard Fromholtz 1.1.1966 (f. 1917).
Driftsleder Nils Larsson Mugaas 1.11.1984 (f. 1923).
Postsjef Nils Larsson Mugaas 1.11.1984--1992.
Postsjef Anders Draugsvoll 1.4.1993.
Postsjef Asle Andreas Nilsen 1.7.1996.
Postmester Irene Forthun Tyssen 1.6.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1852 18 Spd., i 1866 70 Spd., i 1869 100 Spd., i 1878 kr 600,-, i 1880 kr 720,-, i 1884 kr 800,-, i 1889 kr 1.000,- og fra 1890 kr 1.200,-.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166442191

-Id
021166442191
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål