Om dataset [sv]

Ett dataset är en lista som innehåller poster som hör ihop på något sätt - antingen ämnes-/användningsmässigt eller förvaltnings-/behörighetsmässigt. Poster i datasetet ärver inga kulturhistoriska egenskaper från datasetet. Posterna ska "stå för sig själva" med sin egen information och därmed klara sig utan att datasetet bildar en betydelsebärande kontext.

  • När det gäller termer (och i viss mån händelser, perioder och platser) är datasetet ofta ett sammanhang och en avgränsning för en viss sorts termer i en vokabulär. Materialtermer hanteras i ett dataset och tekniktermer i ett annat. Ett klassifikationssystem som Outline hanteras i ett och samma dataset. Själva datasetet ger termerna ett sammanhang och termerna i datasetet bildar en begreppsmässig helhet kring ett visst ämnesområde eller tema.
  • När det gäller aktörer så fungerar dataseten som virtuella "tabeller" i databasen och skapar delmängder av hanterbara auktoritetsposter som har olika förvaltare. Dataseten är därmed kulturhistoriskt irrelevanta förutom att de skapar en srots ordning och reda som många uppskattar. Detta gäller till viss del även platser och tidsintervall.
  • I båda fallen är datasetet grunden för behörighetshanteringen i KulturNav. Datasetet har en administratör som ofta har ett ansvar delegerat från en förvaltande organisation. Administratören styr vilka andra användare som har rättigheter att redigera datasetet och skapa nya poster eller se opublicerade poster och kanske kunna hjälpa till med kontroller. Läs mer om behörighet och rättigheter.

Läs mer om dataset.

Om datasetens persistens

I KulturNavs grundmodell så är det i första hand posterna och dess identifierare som är persistenta. Det betyder att dataseten kan ändras och justeras efter fokus och inriktning och att poster vid behov kan flyttas mellan dataset. Kopplingen mellan post och dataset är därför inte persistent.

Dataset kan innehålla poster från andra dataset

Ett dataset innehåller normalt de poster som förvaltas inom datasetet. Datasetets rättigheter styr vem som kan redigera posterna. Det går även att visa poster andra poster som förvaltas i andra dataset. Dessa poster innehåller då en inställning som gör att den tillhör ett dataset men kan visas i andra. Poster som förvaltas i andra dataset visa med en speciell ikon och deras behörighet styrs av "moderdatasetet".

Dataset med personuppgifter

Dataset som innehåller nu levande personer kräver speciella överväganden i förhållande till personuppgiftslagstiftning. Syftet med personuppgiftslagen är att skydda privatpersoner mot att personuppgifter behandlas på ett sätt som kan kränka den personliga integriteten. Det krävs att datasetet innehåller relevant information i förhållande till det syfte som finns bakom publiceringen av personuppgifterna. Läs mer om KulturNav och personuppgiftslagen.
Du motiverar varför du har sammanställt personuppgifter i datasetet i egenskapen Syfte och där ska även finnas kontaktuppgifter till ansvarigt personuppgiftsombud.

Anmäl intresse - vill du spela en roll i ett dataset?

Vill du hjälpa till att bygga upp och förvalta datasetet? Gå då till menyknappen på datasetet i fråga och välj Anmäl intresse. Ett meddelande skickas då till administratören för datasetet som sedan tar ställning till vilken roll du kan spela. Läs mer om intresseanmälningar.

Indikationer på användning av datasetet

Till höger på datasetets sida visas en LOD-indikator som visar en indikation på hur mycket poster från datasetet används i Primus/DigitaltMuseum.

Indikatorn visar hur stor andel av de publicerade posterna som har länkar från DigitaltMuseum (i procent). Det visar även hur många organisationer (antal) som använder datasetet och hur många objekt (antal) som är länkade till poster i datasetet.

19
6849

87%

Läs mer om LODometern och indikationerna.[sv]