McKim, Fred (1883 - 1946) [sv]

Other languages: McKim, Fred (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Fred (Frederick?) McKim, född 1883, död 1946, författare till "San Blas, an account of the Cuna indians of Panama". McKim arbetade för kanaladministrationen i Panama. Under början av 1930-talet tillbringade han tid på San Blas och lärde känna Ruben Perez Kantule. Han följde med Henry Wassén till Nargana 1935. (Howe ) [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:43:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/80959703-e671-400d-982a-bb48d777be08 | RDF/XML | JSON-LD
Name
McKim, Fred
Swedish

First name
Fred
Swedish

Last name
McKim
Swedish

Alternative name
Frederick
Swedish

Description
Fred (Frederick?) McKim, född 1883, död 1946, författare till "San Blas, an account of the Cuna indians of Panama". McKim arbetade för kanaladministrationen i Panama. Under början av 1930-talet tillbringade han tid på San Blas och lärde känna Ruben Perez Kantule. Han följde med Henry Wassén till Nargana 1935. (Howe )
Swedish

Birth
1883

-Time
1883
Death
1946

-Time
1946
Biography

Fred (Frederick?) McKim, född 1883, död 1946, författare till "San Blas, an account of the Cuna indians of Panama". McKim arbetade för kanaladministrationen i Panama. Under början av 1930-talet tillbringade han tid på San Blas och lärde känna Ruben Perez Kantule. Han följde med Henry Wassén till Nargana 1935. (Howe )

Swedish

Gift med [sv]
McKim, Musa Hunter

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
McKim, Musa Hunter
Swedish
Carlotta-SMVK
3248298

-Id
3248298
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461770
-Id
021037461770
-System
DigitaltMuseum