Ex gratia payments Place holder

Rettferdsvederlag (norwegian bokmål), Rettferdsvederlag (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:39
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/rettferdsvederlag
Label
Ex gratia payments
English

Rettferdsvederlag
Norwegian bokmål

Rettferdsvederlag
Norwegian nynorsk

Not used label
Barneheimserstatning
Norwegian nynorsk

Barnehjemserstatning
Norwegian bokmål

Billighetserstatning
Norwegian bokmål

Krigsbarn
Norwegian bokmål

Krigsbarn
Norwegian nynorsk

Rettferdsvederlag
Norwegian nynorsk

Rettferdsyting
Norwegian bokmål

Rettferdsyting
Norwegian nynorsk

Broader concept
English
English

Note
**
Norwegian bokmål

Rettferdsvederlag ("billighetserstatning") er meint å vere ein siste utveg for å få ei økonomisk yting for den skaden eller ulempa ein er påført. Medrekna søknad om rettferdsvederlag av statskassen til krigsbarn, til utdanningslidande samar og kvenar, og for barn i barneheim, fosterheim og spesialskular.
Norwegian nynorsk