Bach, Ludvig M. (1865 - 1936) [no]

Bach, Ludvig M. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:52
10/08/2019 01:20:25
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/802fba92-ca60-4c4d-80e3-21efe41e945b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bach, Ludvig M.
Norwegian bokmål

First name
Ludvig M.
Norwegian bokmål

Last name
Bach
Norwegian bokmål

Alternative name
Back, Ludvig M. Adolf
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1865

-Time
1865
Death
1936

-Time
1936
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Kvædfjord 21.09.1865, d. i Trondhjem 03.06.1936. Ugift. Gikk i lære hos fetteren Lars Bach i Steinkjer 1888-90, ble så selvstendig fotograf på hjemstedet samtidig som han var huslærer for prestens barn. Etter en tid som huslærer på Borkenes kom han i 1893 til Trondhjem, hvor han startet forretning i Nordre Gade 6, hvor Krum hadde hatt atelier. Ifølge opplysninger fra fotograf Eilif Schrøder (d. 1976), overtok han også Krums firma, som han hadde startet i 1860 (1865) og drevet til sin død i 1882, hvoretter det ble drevet videre av enken til 1892. Det later til at han også har overtatt Jul. Frøseths firma, for han kalte seg "Frøseths Efterfølger (Ludvig M. Bach)", men brukte også signaturen "Ludv. Bach" eller bare "Bach". Også signaturen "M. Bach, Frøseths Eftfl., Olaf Trygvessønsgd.l9" forekommer, muligens Marit Bach (Back) som var ansatt hos Frøseth og antakelig var søster av Ludvig M. B. Sannsynligvis overtok de firmaet sammen. I 1907 klarte han ikke å drive firmaet lenger, og det ble overtatt av hans assistent gjennom 9 år, Alf Schrøder, som fortsatte firmaet til sin død i 1951. Det ble da overtatt av hans to barn, Eilif og Rachel. Etter Eilifs død i 1976 drives firmaet videre av Rachel S. med Arnold Stendahl som disponent. Bach fortsatte som fotoforhandler fra 1908, først hos Simon Engen og fra 1921 med eget firma til 1933. Han var også en dyktig kunstmaler.

Virkested:
1893-1907: Trondheim; Nordre Gd. 6
1893-1907: Trondheim; Olav Tryggvasonsgd. 19
1890-1892 ca: Kvædfjord

Norwegian bokmål

-Other actor
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 25(1936) : 6, s. 45-46 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Alternative id
FR: 137

-Id
137
-System
FR
DigitaltMuseum: 021036004959

-Id
021036004959
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål