Lundberg, Erik (1895 - 1969) [sv]

Lundberg, Erik (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:42
28/03/2020 00:26:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7fcb387a-b9c9-4265-bc20-6dd9e38214b5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lundberg, Erik
Swedish

First name
Erik
Swedish

Last name
Lundberg
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
01/02/1895 Malmö (Stad) [sv]

-Time
01/02/1895
-Place reference
--Place
Swedish
Death
-Time
09/05/1969
-Place reference
--Place
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Konsthistoriker, fil kand 1917, fil lic 1921, fil dr 1935 vid Stockholms högskola.
KTH 1917-1918 och 1922-1924, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Deltog i utgrävningen vid Vreta kloster 1916-1923.
Ledde utgrävningen i Nyköping 1925, Söderköping 1925-1926, Skänninge, Östergötland 1928.
Intendent och föreståndare för Skansens kulturhistoriska avdelning och ritkontor 1919-1932.
Arkitekt för landskapen kring kraftverken från 1953.
Extra antikvarie och föredragare av byggnadsärenden vid Riksantikvarieämbetet 1932.
Antikvarie och chef för Riksantikvarieämbetets byggnadsminnesavdelning 1938-1946.

Lärarverksamhet: Professor i svensk och jämförande arkitekturhistoria vid KKH 1946-1961, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Speciallärare i svensk arkitekturhistoria vid KTH 1946-1961, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, biträdande lärare i trädgårdskonst från 1947.Resor: Ett stort antal resor, inom landet (alla vårdobjekt) samt utom landet för egna och elevers studier.

Egna skrifter: 1917-1971 se bibliografi (nära 300 verk) av G Osterman i A Tuulse, P. O Westlund och J Alton, E L (VHAAH: Antikvariskt arkiv 60).
Svensk bostad. Andra omarbetade upplagan. Stockholm, 1978.

Verk ett urval:
Omdaning av Skansens djuranläggningar 1933-1934 och 1939-1940, ordnande av Skansens nya entré från Djurgårdsslätten 1937-1938.
Västerviks museum 1933.
Ett hundratal restaureringar (många i samarbete med kompanjonen U Söderberg) bl a Kungstornet i Nyköping, Malmöhus slott, Bellmanshuset Urvädersgränd 3, 1938-1941.
Forserums och Härkeberga kyrkor, Kungsholms kyrka 1951, Västerås domkyrka 1958-1961, ett flertal ödekyrkor m fl.
Ett tjugotal trädgårdar och anläggningar (tillsammans med sin mor, trädgårdsarkitekt) bl a terrassträdgård vid Venngarns slott, mm.
Verkförteckning i Arkitekturmuseets arkiv.
Restaureringar tillsammans med Ernst Auby; Risinge hembygdsgård 1930, Västervik museum 1933.
Flisby kyrka 1927-, Vårdsberg kyrka, 1939-1940, STF vandrarhem, Ljungsbro, 1943.
Herrestad kyrka 1946, Kristberg kyrka 1949, Skällvik kyrka, 1952 Roglösa kyrka 1952, Spånga kyrka 1953-1955, Lommaryd 1955, Kronoberg kapell, Växjö 1955, Västra Harg kyrka 1954, Vånga kyrka 1951-1959, Folkungapalats 1954-1964, Sankt Lars kyrka, Linköping 1956, Sockenstuga, Vårdsberg 1956, Tjällmo kyrka 1956-1957, Åtvid gamla kyrka 1957, Hällestad kyrka 1958, Ödeshög kyrka, 1959.

Swedish

Reference
Svenskt biografiskt lexikon.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Fornvännen 1969, Berthelson, B: Några ord om Erik Lundberg.
Arkitekten, 1969:23 Jorn, A: Arkitekturens semantik - Erik Lundberg in memoriam.
Dagens Nyheter, 1969-05-16 , Erik Lundberg död av Björn Linn.
Svenska Dagbladet , 1969-05-14, Erik Lundberg död av G Näsström
Tuulse, Armin, Westlund, Per-Olof och Alton, Jerk: Erik Lundberg : arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt. Stockholm, 1975. VHAAH. Antikvariskt arkiv 60. Stockholm, 1975.
Lärare och studenter vid Stockholms realläroverk, 1941.
Meddelanden från Akademien för de fria konstern (FrKA), 1969-1970, 1971, dödsruna över Erik Lundberg.
Dagens Nyheter 1969-05-16, dödsruna av Björn Linn.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Swedish

Primus
234

-Id
234
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076851

-Id
011034076851
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish