Svenska missionskyrkan

Other languages: Svenska missionskyrkan (norwegian bokmål), Svenska missionskyrkan (swedish), Svenska missionskyrkan (german)

Organizations VIAF

License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
https://www.oclc.org/
Last changed
07/04/2020 10:16:09
24/02/2024 08:52:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7fa85801-af7a-4c3d-89d9-e553b541ec6f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Svenska missionskyrkan
English

Svenska missionskyrkan
Norwegian bokmål

Svenska missionskyrkan
Swedish

Svenska missionskyrkan
German

Other name
Svenska missionsförbundet [sv] -

-Name
Svenska missionsförbundet
Swedish
Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1878

-Time
1878
History

Svenska Missionskyrkan var ett svenskt nyevangeliskt, protestantiskt trossamfund grundat 1878, fram till 2003 kallat Svenska Missionsförbundet (SMF). SMK har svensk bakgrund. SMK har enligt beslut 2011 grundat ett nytt samfund tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som heter Equmeniakyrkan (tidigare arbetsnamnet Gemensam Framtid). Från 1 juli 2012 har det nya samfundet övertagit såväl centralt anställd personal som verksamhet. De tre bildarsamfunden har avvecklats.

Swedish

DigitaltMuseum
021169708467

-Id
021169708467
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Imported from VIAF 08/07/2019 07:38:41
English

Importert fra VIAF 08.07.2019 07:38:41
Norwegian bokmål

Importerad från VIAF 2019-07-08 07:38:41
Swedish