Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:01:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7f796bf6-e6a8-417c-888a-a27f0f623ce0 | RDF/XML | JSON-LD
Label
slides (photographs)
English

slaidid
Estonian

Alternative label
slide (photograph)
English

Scope note
Positive transparencies in mounts suitable for projection, usually 35mm film in a mount of 2 by 2 inches. An image on film or glass, usually positive, intended to be viewed by means of light passing through the image and base using a viewer or projector.
English

Diapositiivid projektsiooniks sobivas raamistuses, harilikult 35-mm film raamis, mille suurus in 2 x 2 tolli (5 x 5 cm). Kujutis filmil või klaasil, harilikult positiiv, mis on mõeldud vaatamiseks läbivas valguses, kasutades diaskoopi või diaprojektorit.
Estonian

Broader concept
English
               visual works (works)
English
                    <visual works by material or technique> - Guide term
English
                         photographs
English
                              <photographs by form> - Guide term
English
                                   <photographs by form: format> - Guide term
English

Narrower concept
-Text
"slaid" - Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300128371 February 27, 2019 5:57:35 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300128371 27.02.2019 17:57:35
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300128371 2019-02-27 17:57:35
Swedish