Algetoksiner [no]

Algetoksiner (norwegian bokmål)

Aquaculture (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) [no])

Description
Giftstoffer som kan oppkonsentreres i skjell og gi matforgiftning. Alle skjell som skal omsettes kommersielt testes for forekomst av algetoksiner. [no]
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
08/11/2016 09:08:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7f627334-6d8c-4a85-9f70-e331a1851dfc | RDF/XML | JSON-LD
Label
Algetoksiner
Norwegian bokmål

Description
Giftstoffer som kan oppkonsentreres i skjell og gi matforgiftning. Alle skjell som skal omsettes kommersielt testes for forekomst av algetoksiner.
Norwegian bokmål

Definition
giftstoffer som kan oppkonsentreres i skjell
Norwegian bokmål

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept
Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Web reference
-Text
Veterinærinstituttet (udatert), "Algetoksiner"
Norwegian bokmål