Henning kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Henning kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:40:14
20/04/2024 07:31:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7f233527-92c5-47a5-a781-9019c0f6215e | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Henning kyrkje
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1872
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
Steinkjer (Kommune) [no], Kjerkhenningvegen 66, 7711 [no], Henning sokn (09150404), Stiklestad prosti, Nidaros bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kjerkhenningvegen 66, 7711
Norwegian bokmål

-Place (text)
Henning sokn (09150404), Stiklestad prosti, Nidaros bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
63.95243, 11.62401, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
63.95243
-Longitude (Easting)
11.62401
-Precision
5
Events
-Timespan
1872
--Earliest time
1872
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
170200701

-Id
170200701
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
470

-Id
470
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84551-3

-Id
84551-3
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
185000753

-Id
185000753
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
5006-485/1

-Id
5006-485/1
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214270354
-Id
0212214270354
-System
DigitaltMuseum