Flaa Fiskeoppdrett (M su 2) (Selskap) [no]

Other languages: Flaa Fiskeoppdrett (M su 2) (norwegian bokmål)

Norske havbruksaktører (Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST)) [no]

Description
Konsesjon i Sunndal kommune omfattende både klekkeri, settefisk, matfisk og stamfisk, tildelt i 1974. [no]
Type
Dataset owner
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
04/09/2020 13:40:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7f1f82f8-8c24-4b80-a551-b5cd071a1d75 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Flaa Fiskeoppdrett (M su 2)
Norwegian bokmål

Alternative name
M su 2
Norwegian bokmål

Description
Konsesjon i Sunndal kommune omfattende både klekkeri, settefisk, matfisk og stamfisk, tildelt i 1974.
Norwegian bokmål

Establishment
03/05/1974

-Time
03/05/1974
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Activity
Settefiskoppdrett

-Type of activity (text)
Settefiskoppdrett
Norwegian bokmål
Matfiskoppdrett

-Type of activity (text)
Matfiskoppdrett
Norwegian bokmål
Reference
Hans Ulrik Hammer (2012), «Havbruksnæringas historie på Nordmøre»
Norwegian bokmål