Figgjo Fajanse [no]

Jærmuseet overtok den historiske samlingen til Figgjo AS i 2012. Denne omfatter omtrent 11 000 gjenstander, 10 hyllemeter arkiv, og mer enn 10 000 fotografier.
Gjenstandsamlingen består av produkter fra da bedriften startet opp i 1941 og frem til i dag. Samlingen inneholder også mer enn 1 000 produkt fra Stavangerflint, som fusjonerte med Figgjo-bedriften i 1968.

Datasettet er laget på bakgrunn av de registreringer og katalogiseringer som er gjort fra denne samlingen, og beskriver husholdningsserviser som var i produksjon fra 1949 og fram til nyere tid. Bedriften hadde en omfangsrik produksjon med en rekke ulike modeller og dekorer. Under datasettet «Figgjo, design» finner man en liste over disse.
Historien til organisasjonen samt personer som var tilknyttet virksomheten finner man i datasettene «organisasjoner» og «personer».

Formålet med å etablere datasett over designmodeller og husholdningsserviser fra Figgjo AS, er å tilgjengeliggjøre informasjon og historikk rundt de ulike servisene. Datasettene vil være til god hjelp i arbeid med ordning og katalogisering i de museer som har fajanse og flintgods fra Figgjo i sine samlinger. Registrene vil også være av interesse for privatpersoner som samler på historiske norske fajanseprodukt.

Datasettet administreres av Jærmuseet, og vil bli jevnlig oppdatert. Nye poster vil bli publisert etter hvert som registreringer blir gjort.[no]