T56 (1957 SLWM) [sv]

Other languages: T56 (swedish)

Fartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Motortorpedbåt [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
24/01/2017 13:14:34
08/06/2024 01:43:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7ec84d9b-ceb3-4f7e-a31d-196cffb64525 | RDF/XML | JSON-LD
Name
T56
Swedish

Description
Motortorpedbåt
Swedish

Technical description
Material: Plåt
Swedish

Home port
Haninge (Kommun) [sv], , Gålö [sv],

-Place reference
Haninge (Kommun) [sv], , Gålö [sv],
--Place
--Place (text)
Gålö
Swedish
Signal letters
SLWM
Code
SLWM
History

T56 är byggd som motortorpedbåt 1957 på Stockholms Örlogsvarv. Hon ingår i T42 serien som byggdes åren 1956-1959. T56 var rustad inom marinen åren 1957 – 1973. Hon utrangerades 1984 och låg still fram till 2003.

T56 ägs sedan 2003 av ”Stiftelsen Motortorpedbåten T56” med hemmahamn på Gålö. Ambitionen är att använda fartyget med en kulturhistorisk inriktning.

T56 är K-märkt av Statens maritima museer.

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
23
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
5,9
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
43
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
-Timespan
1957

--Earliest time
1957
-Place reference
--Place
Heritage designation
K-märkt av Statens maritima museer

-Designation
K-märkt av Statens maritima museer
Swedish
DigitaltMuseum
021176011374
-Id
021176011374
-System
DigitaltMuseum