EDSBERG [no]

EDSBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:21:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7eadda82-b456-4116-ae7c-d6eb906111c8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
EDSBERG
Norwegian bokmål

History

EDSBERG poståpneri, i samme prestegjeld, i Rakkestad, Heggen og Frøland fogderi, ble opprettet ved Kgl.res. 6.5.1840. Poståpneriet kom trolig i virksomhet samme år på gården Salmonrud, og er i posthistorien nevnt som det eneste poståpneri i distriktet på 40 år. Poståpneren fortelles videre å være Peder Salmonrud, sønn av gårdens eier Christian Syvertsen. Poståpneriet flyttet i 1880 antakelig til gården Skaltorp, og poståpner var kirkesanger Presthus. I 1883 nevnes at poståpneriet ble flyttet til Eidsberg jernbanestasjon.

Navnet ble trolig endret til EIDSBERG allerede i 1848.

Fra 1.2.1885 ble poståpneriet trolig flyttet til Høienhal (nær kirken), og fikk da navnet LEKUM. Sirk. 1, 20.1.1885.

Poståpneriet ble fra 1.10.1920 lagt under Mysen postdistr. Sirk. 55, 23.9.1920.

Ble lagt ned fra 1.7.1924 og omgj. til brevhus. Sirk. 16, 18.6.1924.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 55 og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med antikva eller stenskrift bokstaver i 1857.

Poståpnere:
Peder Syvertsen v/Peder Salmonrud 5.6.1840.
Petra Syvertsen 1.1.1880.
Kirkesanger J. Presthus 1.6.1880 (på klokkergården Skaltorp).
Landh. J. Westby 1.1.1885.
Landh. Jakob Olsen Aas 1.1.1886 (f. 1864, død 1918) (på Høienhal).
Annette Aas 1.9.1918 (f. 1870).

De første årlige poståpnerlønninger:

1840 1856 1860 1866 1872 1877 1882 1885 1890 1896 1908 1913 1914
Spd. 6 48 60 80 100
Kr 140 150 120 400 500 550 600 650

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

LEKUM brevhus i Eidsberg herred, Østfold fylke under Mysen postdistr. ble underholdt fra 1.7.1924 i stedet for tidligere poståpneri.

Navnet ble fra 1934 endret til LEKOM. Sirk. 43, 12.12.1933.

Brevhuset LEKOM ble lagt ned fra 1.7.1961. Ny postadresse: 1880 EIDSBERG. Kilde: Nedlagte postkontor og postkontor som har endret navn i tiden 1900--1981.

Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr 922 og fikk tildelt "Kronet posthorn"-stempel i mars 1935.

Brevhusstyrere:
Handelsbest. Georg P. Vigdal 1.7.1924.
Handelsbest. Ottar Sløstad (?) (f. 1895).
Kjøpm. Eilert Smedstad 1.3.1941 (f. 1919).

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166445358

-Id
021166445358
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål