Transaction list

Transaksjonsmappe (norwegian bokmål), Transaktionsmapp (swedish)

List types (KulturIT AS [no])

Description
Transaktionsmappar innehåller poster som omfattas av en godkänd transaktion som initierats från KulturNavs skriv-API. [sv]
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page
Last changed
27/08/2018 09:33:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/7e9b01e3-39b4-46c0-854f-231b470a87d4 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Transaction list
English

Transaksjonsmappe
Norwegian bokmål

Transaktionsmapp
Swedish

Description
Transaktionsmappar innehåller poster som omfattas av en godkänd transaktion som initierats från KulturNavs skriv-API.
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Typ
Swedish

Estonian

Topic
English

Norwegian bokmål

Swedish